×
Blog

Zmiany kadrowo-płacowe w 2023

Zmiany kadrowo-płacowe w 2023

Poniżej prezentujemy zmiany, o których warto wiedzieć i które jako pracodawca powinieneś wdrożyć u siebie. Wypunktowaliśmy tu tematy z różnych dziedzin. W razie pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji.

 

 1. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynosić 935 zł. Kwota tego wynagrodzenia wyznacza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to przedsiębiorców opłacających je na ogólnych zasadach albo w ramach tzw. małego ZUS (zależnego od dochodu). W 2023r. najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla przedsiębiorcy wyniesie 4.161 zł, czyli 6.935 zł × 60% (w 2022 r. wynosi ona 3.553,20 zł).
Najniższe miesięczne kwoty składek społecznych dla przedsiębiorców opłacających je na ogólnych zasadach
Ubezpieczenia Podstawa wymiaru składek
w 2022 r. – 3.553,20 zł w 2023 r. – 4.161 zł
emerytalne (19,52%) 693,58 zł 812,23 zł
rentowe (8%) 284,26 zł 332,88 zł
chorobowe (2,45%) 87,05 zł 101,94 zł
wypadkowe (gdy przedsiębiorcę obowiązuje składka w wysokości 1,67% podstawy wymiaru) 59,34 zł 69,49 zł
FP i FS (2,45%) 87,05 zł 101,94 zł
RAZEM 1.211,28 zł 1.418,48 zł

 

 1. Zmiana współczynnika do ekwiwalentu urlopowego – w 2023 r. współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego będzie wynosi 20,83 (w 2022 r. jego wartość to 20,92).
 2.  Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32/34 tygodni na 41/43 tygodni (zależnie od liczby urodzonych dzieci). Każdy z rodziców będzie miał zagwarantowane do 9 tygodni urlopu, który nie podlega przepisaniu na drugiego rodzica.
 3. Nowe urlopy – urlop opiekuńczy (5 dni niepłatnego zwolnienia od pracy na dziecko, rodziców lub współmałżonka z ważnych przyczyn medycznych) i urlop z tytułu siły wyższej (2 dni lub 16h na ważne sprawy rodzinne – za każdy dzień połowa stawki wynagrodzenia).
 4. Nowy wzór PIT-2.
 5. Obowiązek rejestracji każdego płatnika ZUS na platformie PUE ZUS od 1 stycznia 2023 roku.
 6. Zmiany w wysokości diet na delegacje krajowe i zagraniczne:

Delegacja krajowa: dieta dzienna – 45 zł, ryczałt za nocleg 67,50 zł, dojazdy – 9 zł.

Delegacja zagraniczna: zmienione diety dla 31 państw i kwoty za nocleg dla 42 państw (do listy 112 państw dodano też Watykan).

 1. Praca zdalna:

W przypadku, gdy to pracownik składa wniosek o powierzenie pracy zdalnej, pracodawca musi go uwzględnić w przypadku, gdy wnioskujący:

 • jest rodzicem dziecka z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem,
 • jest rodzicem dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • jest rodzicem dziecka z zaopiniowanymi specjalnymi potrzebami w zakresie wspomagania rozwoju, kształcenia lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • wychowuje dziecko do lat 4,
 • jest w ciąży,
 • sprawuje opiekę nad członkiem rodziny (lub inną osobą z tego samego gospodarstwa domowego) z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto, pracodawca zapewnia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną:

 • narzędzia do pracy i materiały,
 • pomoc techniczną i szkolenia,
 • instalację, serwis i konserwację narzędzi do pracy (lub pokrycie ich kosztów),
 • pokrycie kosztów eksploatacyjnych.
 1. Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika, gdy będzie chodziło o ochronę mienia, zdrowia i życia pracowników, a także gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie zażywania przez niego alkoholu w czasie pracy.
 2. W wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca powinien zawrzeć przyczynę rozwiązania umowy oraz poinformować o niej na piśmie organizację związkową, która reprezentuje pracownika. Obecnie dotyczy to tylko umów zawartych na czas nieokreślony. Po zmianie przepisów będzie dotyczyć również umów na czas określony. Taka zmiana będzie istotna dla ewentualnych działań sądu pracy.