×

Analizy i controlling

Controlling wyników finansowych

Usługa controllingu wyników finansowych Chandon Waller & Partners to bezpośrednie dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji. Nasze wsparcie umożliwia kadrze zarządzającej małych i średnich firm korzystanie z wiedzy i umiejętności doświadczonych praktyków z zakresu controllingu, rachunkowości oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego. W dobie radykalnych zmian rynkowych, wykorzystanie controllingu przez podmioty korporacyjne staje się standardem. Celem działań Chandon Waller & Partners jest dostarczenie wsparcia zarówno dla podmiotów korporacyjnych, jak i udostępnienie mniejszym podmiotom wykorzystania narzędzi analiz oraz controllingu jako kluczowych czynników sukcesu.

Współpraca w obszarze controllingu przekłada się na analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, przewidywaniach dotyczących przyszłych przychodów i towarzyszących im kosztów oraz pełnej i właściwej alokacji dostępnych zasobów.

Wdrożenie controllingu z udziałem Chandon Waller & Partners w ramach analizy potrzeb może obejmować szereg działań w obszarze operacyjnym klienta.

W zależności od zaawansowania rozwiązań wykorzystywanych przez klienta realizujemy:

  • Optymalizację procesów biznesowych
  • Wdrożenie budżetowania oraz pozostałych narzędzi controllingu
  • Wielowymiarowe analizy kosztów i rentowności
  • Narzędzie kontroli wskaźników finansowych (w tym rentowności, płynności finansowej oraz rotacji)
  • Sterowanie wynikiem finansowym zgodnie z możliwościami określonymi w obowiązującym prawie
  • Wdrożenie obiegu dokumentów oraz systemu raportowania poszczególnych procesów wewnątrz firmy
  • Tworzenie analiz, prognoz oraz symulacji

 

Więcej informacji na temat outsourcingu controllingu można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Zainteresowała Cię oferta Controlling wyników finansowych?