×

Biuro rachunkowe

Pełna księgowość – Kraków

Pełna księgowość – outsourcing
Chandon Waller & Partners
Kraków, ul. Wadowicka 6

 

Jeśli tak jak my uważasz, że obecnie księgowość to już nie tylko sprawozdawstwo urzędowe, ale także ważne narzędzie w procesach zarządczych firmy – zapraszamy do nas. Przy aromatycznej kawie porozmawiamy o Twojej wizji biznesu i dopasujemy do niej taką formę prowadzenia księgowości, aby była dla Ciebie najkorzystniejsza.

Zarejestrowanie firmy w Polsce zobowiązuje do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów. Forma prowadzenia księgowości jest uzależniona od kilku czynników i jest indywidualnie dobierana do przedsiębiorcy. Niektóre firmy prowadzą księgowość uproszczoną, inne natomiast zobowiązane są do pełnej księgowości. Od czego to zależy? Po pierwsze, od formy prawnej podmiotu. Pełna księgowość dotyczy spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego. Ponadto do jej prowadzenia zobowiązani są przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży usług i towarów przekroczyły równowartość 2 mln euro.

Kraków to zagłębie outsourcingu księgowego, dzięki czemu największe światowe firmy prowadzą tu swoją księgowość. Dlaczego akurat specjalistom z Chandon Waller warto powierzyć prowadzenie ksiąg? Większość Klientów przychodzi do nas z polecenia. Cenią profesjonalizm, rzetelność, bezpośrednią komunikację i elastyczne, indywidualne podejście do każdego przypadku. Dzięki nowoczesnemu modelowi współpracy oszczędzasz czas, masz całodobowy dostęp do swojej rachunkowości i gwarancję bezpiecznego obiegu dokumentów.

Pełna księgowość odnosi się do następujących podmiotów:

 • Osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe)
 • Fundacje i stowarzyszenia
 • Osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne, których wartość przychodów za poprzedni rok obrotowy wynosi co najmniej 2 000 000 euro w walucie polskiej;

 

Kompleksowe usługi w ramach pełnej księgowości obejmują m.in:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyznaczenie wyniku finansowego
 • Księgowanie bieżące tzw. Korporacyjne, księgujemy Twoje dokumenty na bieżąco, aby móc zamknąć podatkowo Twoją firmę jak najwcześniej,
 • Raportowanie do Dyrektora Finansowego/ Analityka
 • Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne NIP-8
 • Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne VAT-R
 • Wysyłka deklaracji podatkowych do US
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzany comiesięcznie lub na zapotrzebowanie
 • Zestawienie obrotów i sald – „obrotówka” sporządzana comiesięcznie lub na zapotrzebowanie
 • Ewidencje dla celów podatku VAT
 • Kalkulacja dla celów podatku dochodowego CIT/PIT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje wyposażenia
 • Wsparcie w przypadku kontroli US/ ZUS
 • Przygotowanie dokumentacji do rejestracji firmy ( w tym w KRS, GUS, US, ZUS)

Zgodnie z potrzebami naszych klientów zapewniamy partnerstwo w kontaktach z klientami obcojęzycznymi oraz kompleksowe wsparcie i usługi doradcze mające na celu optymalizację, harmonijny rozwój, a także przekształcenie firmy.

Z czym wiąże się pełna księgowość, czyli co poza księgami rachunkowymi?

Pełna księgowość skutkuje zwiększeniem obowiązków w stosunku do ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. Oznacza to prowadzenie ksiąg rachunkowych, tj. dzienników, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykazu składników aktywów i pasywów. Do tego dochodzą sprawozdania finansowe: bilans oraz rachunek zysków i strat. W przypadku pełnej księgowości dodatkowo raporty finansowe składa się nie tylko do urzędu skarbowego ale również do sądu.

Chandon Waller & Partners zapewnia profesjonalne usługi outsourcingu pełnej księgowości, dzięki któremu możesz skupić się na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

W ramach obsługi podmiotów działających według prawa handlowego proponujemy skuteczne i nowatorskie rozwiązania technologiczne, zapewniając jednocześnie indywidualne podejście do zagadnień związanych z obsługą każdego z Klientów. Dzięki wykorzystaniu zaplecza informatycznego nasi klienci zyskują pełen dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia współpracę i gwarantuje zapewnienie szybkiej oraz sprawnej komunikacji. Bazując na modelowanych raportach finansowych, zapewniamy szczegółową stymulację kosztów oraz przychodów, a także optymalizację podatkową. Chandon Waller & Partners wykorzystuje zaplecze informatyczne, które w systemie online dostarcza informacji odnośnie najważniejszych wskaźników finansowo-controllingowych, dzięki czemu możliwe jest szybkie reagowanie na wszelkie turbulencje rynkowe oraz przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom między innymi ze strony konkurencji.

 

Więcej informacji na temat pełnej księgowości można uzyskać, kontaktując się z nami poprzez infolinie 12 307 37 57 lub przez formularz kontaktowy poniżej:

Zainteresowała Cię oferta Pełna księgowość – Kraków?