×

Biuro rachunkowe

Pełna księgowość – Kraków

Prowadzenie firmy w Polsce niesie za sobą obowiązek ewidencji przychodów i kosztów. Księgowości w Krakowie jest świetnym sposobem na zoptymalizowanie kosztów dla przedsiębiorców. Kraków to zagłębie outsourcingu księgowego, dzięki czemu największe światowe firmy prowadzą tu swoją księgowość. Forma prowadzenia księgowości jest uzależniona od kilku czynników i jest indywidualnie dobierana do przedsiębiorcy. Niektóre firmy prowadzą księgowość uproszczoną, czyli KPiR lub korzystają z ryczałtu, inni natomiast zobowiązani są do pełnej księgowości. Od czego to zależy? Po pierwsze, od formy prawnej podmiotu. Dotyczy to spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego. Ponadto do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży usług i towarów przekroczyły równowartość 2 mln euro.

Z czym wiąże się pełna księgowość, czyli co poza księgami rachunkowymi?

Pełna księgowość skutkuje zwiększeniem obowiązków w stosunku do ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. Oznacza to prowadzenie ksiąg rachunkowych, tj. dzienników, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykazu składników aktywów i pasywów. Do tego dochodzą sprawozdania finansowe: bilans oraz rachunek zysków i strat. W przypadku pełnej księgowości dodatkowo raporty finansowe składa się nie tylko do urzędu skarbowego ale również do sądu.

Chandon Waller & Partners zapewnia profesjonalne usługi outsourcingu pełnej księgowości, dzięki któremu możesz skupić się na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

W ramach obsługi podmiotów działających według prawa handlowego proponujemy skuteczne i nowatorskie rozwiązania technologiczne, zapewniając jednocześnie indywidualne podejście do zagadnień związanych z obsługą każdego z Klientów. Dzięki wykorzystaniu zaplecza informatycznego nasi klienci zyskują pełen dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia współpracę i gwarantuje zapewnienie szybkiej oraz sprawnej komunikacji. Bazując na modelowanych raportach finansowych, zapewniamy szczegółową stymulację kosztów oraz przychodów, a także optymalizację podatkową. Chandon Waller & Partners wykorzystuje zaplecze informatyczne, które w systemie online dostarcza informacji odnośnie najważniejszych wskaźników finansowo-controllingowych, dzięki czemu możliwe jest szybkie reagowanie na wszelkie turbulencje rynkowe oraz przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom między innymi ze strony konkurencji.

 

Pełna księgowość odnosi się do następujących podmiotów:

 • Osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe)
 • Fundacje i stowarzyszenia
 • Osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne, których wartość przychodów za poprzedni rok obrotowy wynosi co najmniej 2 000 000 euro w walucie polskiej;

 

Kompleksowe usługi w ramach pełnej księgowości obejmują m.in:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyznaczenie wyniku finansowego
 • Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne NIP-8 Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne VAT-R
 • Wysyłka deklaracji podatkowych do US za pomocą podpisu elektronicznego
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzany comiesięcznie lub na konkretne zapotrzebowanie
 • Zestawienie obrotów i sald – „obrotówka” sporządzana comiesięcznie lub na konkretne zapotrzebowanie
 • Ewidencje dla celów podatku VAT Kalkulacja dla celów podatku dochodowego CIT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje wyposażenia
 • Wsparcie w przypadku kontroli
 • Przygotowanie dokumentacji do rejestracji podmiotu gospodarczego ( w tym w KRS, GUS, US, ZUS)

Zgodnie z potrzebami naszych klientów zapewniamy partnerstwo w kontaktach z klientami obcojęzycznymi oraz kompleksowe wsparcie i usługi doradcze mające na celu optymalizację, harmonijny rozwój, a także przekształcenie firmy.

Więcej informacji na temat pełnej księgowości można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Zainteresowała Cię oferta Pełna księgowość – Kraków?