×

Wsparcie w biznesie

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Restrukturyzacja firmy jest procesem zbiorczych działań zachodzących w sferze kapitałowej, organizacyjnej lub w obrębie aktywów przedsiębiorstwa. Celem takiego zabiegu jest zwiększenie efektywności, poprawa pozycji podmiotu na rynku konkurencyjnym czy też optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych przez firmę zasobów materialnych bądź niematerialnych. Restrukturyzacja przedsiębiorstw to procedura, której celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Taki proces przeprowadza się w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Polega między innymi na: znalezieniu przyczyn kryzysu ekonomicznego i jego eliminacji, poprawie relacji z kontrahentami oraz wierzycielami, pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości, a także na zmianie organizacji struktur w firmie. Dzięki odniesieniu się do ustawy prawa restrukturyzacyjnego zadłużone przedsiębiorstwo może uzyskać ochronę przed egzekucją komorniczą. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw pomaga w uchronieniu firmy przed zadłużeniem i ogłoszeniem upadłości.

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw – zalety

Przed ogłoszeniem upadłości firmy i jej zadłużeniem może uchronić restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw. Niesie za sobą liczne zalety, takie jak:

  • częściowe umorzenie zobowiązań finansowych wobec wierzycieli zawarte w planie restrukturyzacji;
  • ochrona praw wierzycieli podczas procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli;
  • oddzielenie procesu restrukturyzacji firmy od jej upadłości w celu wyzbycia się negatywnych skojarzeń związanych z działalnością firmy na rynku gospodarczym;
  • szybkość i efektywność postępowania procesu restrukturyzacji firm;
  • odbudowa zaufania kontrahentów;
  • optymalizacja zatrudnienia pracowników;
  • uchylenie zajęcia rachunku bankowego przedsiębiorstwa;
  • wstrzymanie postępowań egzekucyjnych;
  • pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania z pomocy publicznej.

 

Restrukturyzacja organizacyjna – przyczyny

Niekiedy w celu uniknięcia zadłużenia przedsiębiorstwa i ogłoszenia upadłości warto zdecydować się na restrukturyzację organizacyjną. Do podjęcia takiego kroku mogą przyczynić się czynniki zewnętrzne (związane z otoczeniem firmy i sytuacją gospodarczą państwa lub branży) lub wewnętrzne (dotyczące struktury organizacyjnej firmy oraz procesów w niej zachodzących). Do przyczyn zewnętrznych można zaliczyć: globalny kryzys finansowy, zmiany technologiczne, wzrost konkurencji międzynarodowej, wprowadzenie nowych rozwiązań w dziedzinie usług finansowych, zmiany w systemie podatkowym czy prawodawstwie gospodarczym. Z kolei przyczynami wewnętrznymi restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw mogą być: pozbawienie właścicieli bezpośredniej kontroli nad przedsiębiorstwem, nadmierna dywersyfikacja, wady systemu planowania i kontroli, wysokie koszty działalności, zbyt kosztowna produkcja lub też niska jakość produktów.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw – Kraków

Finansowa restrukturyzacja przedsiębiorstw wchodzi w zakres usług biura rachunkowego Chandon Waller & Partners znajdującego się w Krakowie. W praktyce proces ten oznacza szereg działań naprawczych, które mają pomóc przedsiębiorcom uniknąć likwidacji firmy, a w konsekwencji także bankructwa. Jednocześnie pracownicy zatrudnieni w krakowskiej placówce posiadają bogatą wiedzę na temat doradztwa biznesowego, co w efekcie przekłada się na najwyższą skuteczność działań. Dodatkowo jest to szczególna zaleta biura rachunkowego Chandon Waller & Partners z miasta Kraków, gdyż dotyczy każdej strefy funkcjonowania firmy, w której przeprowadzana jest restrukturyzacja

Z jakiego powodu restrukturyzacja to najlepszy wybór dla klientów z miasta Kraków

Masz wiele niespłaconych należności, ponieważ Twoje przedsiębiorstwo straciło płynność finansową? Mimo to jednak zamierzasz zlecić kompleksową restrukturyzację majątku profesjonalistom i skutecznie zapanować nad zaistniałą sytuacją? O ile rzeczywiście tak jest, to powierz to zadanie krakowskiej placówce Chandon Waller & Partners, a z pewnością osiągniesz to, na czym Ci zależy. Tutaj każda restrukturyzacja firmy realizowana jest na szeroką skalę. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że praktyka ta przydaje się szczególnie na późniejszym etapie trwania procedury. W jej wyniku we wszystkie struktury przedsiębiorstwa zostają bowiem wdrożone najlepsze rozwiązania. Mowa tutaj między innymi o dojściu do porozumienia z wierzycielami w kwestii zaległych opłat czy też zwolnieniu części zatrudnionego personelu w celu zminimalizowania kosztów. 

Restrukturyzacja organizacyjna jako skuteczna metoda walki z kryzysem gospodarczym

Współcześnie właściciele małych firm nadal borykają się z problemami finansowymi, jakich doświadczyli wskutek pandemii. Tym samym dla wielu z nich jedyną szansą na uratowanie biznesu jest kompleksowa restrukturyzacja działalności gospodarczej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jest to postępowanie sądowe, które toczy się przy aktywnym udziale zarówno zadłużonego biznesmena, jak i jego wierzycieli. Co więcej, cała procedura koncentruje się wokół nowego harmonogramu spłat, którego dłużnik musi bezwzględnie przestrzegać, ponieważ w przeciwnym razie zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje, na przykład w postaci egzekucji komorniczej. W związku z tym nasuwa się pytanie – ile kosztuje restrukturyzacja firmy? Proces formalny może trwać kilka lat,  stąd wycena usług jest zawsze traktowana indywidualnie. Koszty sądowe złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przed sądem wynosi 1000 złotych, natomiast w przypadku sanacji ta opłata to 200 złotych. 

Zainteresowała Cię oferta Restrukturyzacja przedsiębiorstw?