×

Kadry i płace

Kalkulacja wynagrodzeń kadry managerskiej

Chandon Waller & Partners w ramach usług outsourcingu kadr wspiera swoich klientów w kompleksowej obsłudze kalkulacji oraz administracji kadrowej zarówno dla kadry managerskiej, jaki i pozostałego personelu. Poufność wynagrodzeń kadry managerskiej to znaczący temat w ramach strategii kadrowej każdego przedsiębiorstwa. Stawiamy na budowanie wzajemnego zaufania oraz lojalności z klientami, których obsługujemy. Stąd jako priorytet traktujemy pełną poufność informacji.

Kompleks usług dziedziny kalkulacji oraz administracji płac dla kadry managerskiej obejmuje:

 • Sporządzanie listy płac;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS DRA (w tym raportów np. RCA, RSA);
 • Przygotowywanie comiesięcznych informacji dla pracowników o naliczonym wynagrodzeniu;
 • Przygotowywanie informacji dla księgowości;
 • Sporządzanie przelewów bankowych;
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-11);
 • Przesyłanie deklaracji do Urzędów Skarbowych i pracowników;
 • Współpraca z inspektorami, kontrolerami, audytorami i analitykami finansowymi;
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń.

 

Więcej informacji na temat kalkulacji oraz administracji płac dla kadry managerskiej można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Zainteresowała Cię oferta Kalkulacja wynagrodzeń kadry managerskiej?