×

Kadry i płace

Administracja płac

Outsourcingu płac realizowany za pośrednictwem specjalistów Chandon Waller & Partners to skuteczny sposób na zwiększenie efektywności funkcjonowania firmy poprzez profesjonalną realizację zagadnień związanych z płacami i kadrami firmy. Dzięki wsparciu naszych ekspertów przy prowadzeniu outsourcingu płac możliwa jest oczekiwana redukcja kosztów oraz oszacowanie i zminimalizowanie ryzyka operacyjnego.

Outsourcing kadrowo-płacowy Chandon Waller & Partners obejmuje między innymi:

  • Sporządzanie listy płac oraz Sporządzanie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac
  • Obliczanie zobowiązań publiczno-prawnych związanych z wynagrodzeniami
  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON
  • Sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
  • Realizowanie przelewów wynagrodzeń oraz zobowiązań

Całkowite przeniesienie zadań z zakresu administracji płac poza firmę gwarantuje szereg korzyści związanych ze zwiększeniem efektywności jej działania, a także zapewnia pełne bezpieczeństwo prowadzenia działalności, dzięki profesjonalnym i zgodnym z najlepszymi praktykami rynkowymi usługom Chandon Waller & Partners.

Więcej informacji na temat administracji płac można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Zainteresowała Cię oferta Administracja płac?