×

Kadry i płace Kraków – Chandon Waller & Partners

Temat kadr i płac dotyczy każdej firmy. Wszyscy pracodawcy muszą naliczać pracownikom odpowiednie wynagrodzenie oraz dopełnić formalności dla nowo zatrudnionych osób. Większość jednak nie zajmuje się tym osobiście. To zakres obowiązków specjalisty ds. kadr i płac. Musi mieć szeroki zakres wiedzy w dziedzinie prawa pracy oraz warunków zatrudniania odnośnie różnych rodzajów umów, również cywilnoprawnych. Konieczna jest wiedza na temat praw oraz obowiązków zarówno pracowników, jak i pracodawców. Z racji, że przestrzeganie przepisów jest niezwykle ważne, należy mieć pewność, że za sprawy kadr i płac w firmie na terenie Krakowa odpowiada najlepsza osoba.

Kadry i płace – co należy wiedzieć?

Co trzeba wiedzieć z zakresu kadr i płac? Obowiązki kadrowo-płacowe dotyczą głównie kwestii pracowników. W szczególności obejmują: nadzór nad kompletnością dokumentacji zatrudnionych osób, właściwe jej przechowywanie, ustalanie wysokości wypłat, ekwiwalentów czy ustalanie ilości urlopu, obliczanie składek do ZUS oraz naliczanie podatków. Specjalista powinien wiedzieć też, jakie zasiłki i ulgi komu przysługują oraz jak je rozliczać. Obecnie odpowiada również za ustalanie oraz  przestrzeganie zasad RODO. Wymagana wiedza jest dość obszerna, a przepisy ciągle się zmieniają. Z tego też względu firma Chandon Waller & Partners oferuje outsourcing kadr i płac w Krakowie. W ramach tej usługi można otrzymać gotową listę płac, kalkulację wynagrodzeń oraz informacje dla pracowników o wynagrodzeniu i wszelkich potrąconych składkach. To ważne, by wszystko w kwestii finansów było jasne, bo dzięki temu unikamy nieporozumień, a współpraca wszystkich członków firmy przebiega sprawniej.

Kadry i płace w administracji

Zakres kadr i płac w administracji to niełatwa sprawa. W celu naliczenia odpowiedniej pensji pracownikowi należy pamiętać o bieżącej weryfikacji dokumentacji z okresu jego dotychczasowego zatrudnienia. Istotne jest też przestrzeganie i nienaruszanie prawa pracy, mając na uwadze często zmieniające się przepisy (które cyklicznie należy aktualizować). Korzystając z outsourcingu kadr i płac z ramienia naszej firmy w Krakowie, powierzają Państwo swoją firmę w ręce ludzi zajmujących tą kwestią w sposób rzetelny i profesjonalny. To daje przedsiębiorcom pewność, że w ich rozliczeniach zostaną uwzględnione wszystkie przepisy, a każda przysługująca ulga będzie właściwie naliczona. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć kar czy sankcji, które mogą zostać nałożone za niepoprawnie sporządzoną deklarację rozliczeniową ZUS, deklarację PFRON lub nieodpowiednio przygotowany PIT. Warto więc rozważyć skorzystanie z naszych usług, żeby oszczędzić sobie niepotrzebnych kosztów i problemów z prawem.