×

Kadry i płace

Administracja kadr

Celem usługi outsourcingu kadr jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania firmy poprzez realizację zagadnień związanych z płacami i kadrami firmy dzięki wiedzy i doświadczeniu specjalistów Chandon Waller & Partners. Rozwiązania stosowane przez naszą firmę przy prowadzeniu outsourcingu kadr zapewniają szybką redukcję kosztów i ograniczenie ryzyka operacyjnego. Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy Chandon Waller & Partners prowadzi do oczekiwanego zwiększenia efektywności procesów zachodzących w firmie.

 

W ramach pakietu uproszczonego oferujemy: W ramach pakietu pełnego, dodatkowo oferujemy:
 • Sporządzanie listy płac
 • Kalkulację wynagrodzeń
 • Obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach
 • Coroczne sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • Sporządzenie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac.
 • Sporządzanie listy płac
 • Kalkulację wynagrodzeń
 • Obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach
 • Coroczne sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • Sporządzenie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem (umowy zatrudnienia, aneksy do umów, świadectwa pracy, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników)
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych oraz kontraktów managerskich
 • Naliczanie urlopów
 • Monitorowanie ważnych terminów, w tym: terminy umów, badań lekarskich, szkoleń BHP, etc.
 • Kontakty z instytucjami prawodawczymi: PIP, GUS, ZUS

Usługi w zakresie administracji kadr skierowane są do firm szukających skutecznych sposobów zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami. Współpraca z ekspertami Chandon Waller & Partners pozwala na całkowite przeniesienie tych zadań poza firmę przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia płac zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Więcej informacji na temat administracji kadr można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Zainteresowała Cię oferta Administracja kadr?