×

Wsparcie w biznesie

Due diligence przedsiębiorstwa

Świadczone przez Chandon Waller & Partners działania z zakresu due diligence przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży zapewniają kompleksową identyfikację i kwalifikację ryzyk oraz dostarczają niezbędnych każdemu inwestorowi argumentów umożliwiających negocjację ceny nabywanego podmiotu. Dzięki skrupulatnemu podejściu oraz profesjonalnej wiedzy naszych ekspertów możliwe jest uniknięcie szeregu błędów rzutujących na późniejszą kondycję finansową firmy oraz dostarczenie kluczowych informacji dotyczących obecnego charakteru działalności podmiotu.

Chandon Waller & Partners gwarantuje przeprowadzenie wnikliwej analizy dotyczącej zarówno aspektów formalnych wpływających na skuteczność kontraktu, jak i wszelkich aspektów materialnych wpływających na wartość kontraktu.

Więcej informacji na temat due diligence przedsiębiorstwa można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Zainteresowała Cię oferta Due diligence przedsiębiorstwa?