×

Kadry i płace

Rozliczenie PPK

Specjalnością firmy Chandon Waller & Partners z siedzibą w Krakowie jest profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy. Usługa ta przeznaczona jest dla firm, które zatrudniają pracowników.   Korzystając z pomocy Chandon Waller & Partners, zawsze otrzymają oni skrupulatnie skompletowaną dokumentację, w tym między innymi bezbłędnie wypełnioną deklarację PIT, przejrzystą listę płac, wyliczone urlopy czy wsparcie w razie kontroli z ZUS, US czy PIP. Od ubiegłego roku w ramach outsourcingu kadr i płac zajmujemy się również obsługą i rozliczeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zasłużona odprawa emerytalna – czyli jak rozliczać PPK?

Każdy pracodawca ceni ambitnych pracowników z bogatym doświadczeniem. Jest on bowiem absolutnie przekonany, że to właśnie te cechy pomagają jego zespołowi sumiennie wywiązywać się z powierzanych zadań. Szef ze swojej strony zaopatruje placówkę w sprzęt najnowszej generacji oraz proponuje załodze rozliczenie wynagrodzenia w systemie PPK. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jako osoba zatrudniająca jest on do tego prawnie zobowiązany. Poza tym, im lepsza komunikacja między pracodawcą a pracownikiem, tym większa motywacja do pracy. 

W ramach PPK zwierzchnik musi także natychmiast przyjąć rezygnację pracownika z udziału w programie, jeśli tylko takie pismo trafi na jego biurko. Poza tym w każdym innym przypadku pracodawca reguluje składki rentowe i emerytalne w imieniu uczestnika PPK. Tutaj warto zaznaczyć, że standardowo koszty te wynoszą 1,5% i są naliczane od pensji, jaką pracownik otrzymuje z końcem każdego miesiąca. Ponadto istnieje również możliwość zwiększenia wpłat na poczet przyszłej emerytury do maksymalnie 4%. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wskaźnik ten zależy w dużym stopniu od stażu pracy w danej firmie. Istotne, by takich działań dokonywać co najwyżej do 15. dnia następnego miesiąca. Czas ten jest bardzo ważny z uwagi na konieczność odprowadzenia podatku w terminie. Co więcej, rozliczenie PPK uwzględniane jest na liście płac tych pracowników, którym odpowiada taka forma świadczeń. Warto dodać również, że szczególną zaletą tego dokumentu jest przejrzysty obraz odprowadzanych składek. W efekcie przekłada się to na lepszą orientację w sytuacji podatnika i znacznie ułatwia rozliczenie  w ramach PPK.

Zainteresowała Cię oferta Rozliczenie PPK?