×

Biuro rachunkowe

Audyt księgowy

Audyt finansowy Chandon Waller & Partners to ekspercka kontrola oraz walidacja przedsiębiorstwa pod względem finansowym i organizacyjnym, wycena jego majątku oraz szczegółowa analiza perspektyw jego rozwoju. Sprawozdanie finansowe zbadane przez Chandon Waller & Partners dostarcza niezbędnej wiedzy dotyczącej aktualnej sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki, umożliwiając podejmowanie strategicznych oraz operacyjnych decyzji biznesowych.

Usługi dotyczące badań sprawozdań finansowych obejmują:

  • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości;
  • Badanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
  • Wsparcie w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, w restrukturyzacji, prywatyzacji oraz połączeniach jednostek;
  • Konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych,
  • Przekształcenie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
  • Doradztwo w zakresie raportowania finansowego, ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej;
  • Finansowe badania due diligence;
  • Szkolenia.

Więcej informacji na temat audytu finansowego można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Zainteresowała Cię oferta Audyt księgowy?