×

Analizy i controlling

Analiza finansowa

Analiza finansowa to jedna z usług świadczonych przez Chandon Waller & Partners, zarówno dla klientów lokalnych na terenie Krakowa, jak również zdalnie na terenie całej Polski. Jest ona częścią analizy ekonomicznej, która polega na przyglądaniu się zjawiskom i procesom finansowym danego przedsiębiorstwa pod kątem jego efektywności działania. Odzwierciedla ona sytuację finansową i dzieli się na następujące etapy:

  • wstępną analizę sprawozdań finansowych – dostarcza ona informacji dotyczących architektury finansowej przedsiębiorstwa, w tym struktury (analiza pionowa), dynamiki (analiza pozioma) oraz relacji między źródłami finansowania, której głównymi założeniami są nie zadłużanie przedsiębiorstwa powyżej wartości kapitałów własnych oraz finansowanie aktywów trwałych kapitałem własnym,
  • wskaźnikową analizę sprawozdań finansowych – stanowi poszerzenie analizy wstępnej. Umożliwia różnorodne analizy porównawcze, analizy trendów badanych zjawisk, a co za tym idzie – kompleksową analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnikami tej analizy są rentowność, płynność, obrotowość oraz zadłużenie.

Częstotliwość wykonywania analizy finansowej

Analizy finansowej dokonuje analityk finansowy. Jak często powinna być ona przeprowadzana? Dla celów operacyjnych najkorzystniej jest dokonywać analiz z perspektywy miesięcznej, tym sposobem otrzymane dane pozwolą decydentom przeciwdziałać bieżąco odchyleniom od planu (budżetu). Dla celów strategicznych najkorzystniej jest analizować dłuższy okres, na przykład kwartał. W ten sposób zwiększa się szansa na podejmowanie trafnych, taktycznych decyzji, które mają długofalowy efekt. Można również poddać interpretacji dane z kilku lat, dzięki czemu uzyskamy pełniejszy wgląd i będziemy mogli podejmować bardziej strategiczne decyzje.

Dlaczego warto zlecić analizę finansową specjaliście?

Analiza przeprowadzona przez specjalistę może stanowić dowód lub argument w rozmowie z inwestorami, czy też podczas negocjacji. Ponadto dostarczy rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów i rozwoju firmy oraz pozwoli wskazać ewentualne źródło, które hamuje jej rozwój, a nawet zagrożenia dla istnienia przedsiębiorstwa. Aby zlecić skuteczną analizę sprawozdań, warto uprzednio przygotować dane księgowe za dany rok obrotowy. Do danych księgowych zalicza się bilanse, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe uzależnione formą prawną przedsiębiorstwa, na przykład zestawienie zmian w kapitale własnym w przypadku spółki akcyjnej. Zadbanie o przygotowanie rzetelnych oraz kompletnych materiałów ułatwi pracę analityka, a także zapewni nam wiarygodne informacje odnośnie obecnej sytuacji finansowej.

Chandon Waller & Partners świadczy pełen zakres usług księgowych oraz kadrowych na zasadzie outsourcingu. W zakres świadczonych przez naszą firmę usług wchodzą także analizy i controlling będące głównym źródłem faktycznych danych na temat sytuacji finansowej oraz rynkowej każdego przedsiębiorstwa.

Opierając się na najlepszych praktykach rynkowych, wiedzy, doświadczeniu oraz nowoczesnych metodach wykonujemy analizy sprawozdań finansowych i danych księgowych dla dużych firm korporacyjnych oraz mniejszych przedsiębiorstw. Dbając o pełne bezpieczeństwo naszych klientów, zawsze kierujemy się kodeksem etycznym oraz gwarantujemy dostęp do wszystkich dokumentów w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia przepływ informacji.

Analizy sprawozdań finansowych i danych księgowych to główne filary całościowej analizy funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dzięki dogłębnej analizie dostarczamy naszym klientom niezbędnych informacji na temat płynności, zadłużenia, obrotowości oraz efektywności prowadzanej działalności, a także proponujemy skuteczne rozwiązania mające na celu usprawnienie działania przedsiębiorstwa w problematycznych obszarach.

W celu zyskania dodatkowych informacji na temat analizy sprawozdań finansowych oraz danych księgowych zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą.

 

Zainteresowała Cię oferta Analiza finansowa?