×
Blog
8 kwietnia 2024 / Expert Chandon Waller / [Pytania od czytelników]Aktualności

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 2025

Od stycznia 2025 roku nastąpią istotne modyfikacje w sposobie ustalania składek zdrowotnych dla osób prowadzących własną działalność. Proponowane przez Ministerstwo zmiany mają wprowadzać jednolite zasady dla małych przedsiębiorstw, zapewniając im równość w prowadzeniu biznesu. Według ustawodawcy, obliczanie składek ma stać się bardziej zrozumiałe, a dotychczasowa niejasność dotycząca opłacania składek od sprzedaży aktywów zostanie wyeliminowana. Jeśli obecne ustalenia wejdą w życie, większość przedsiębiorców – około 93% – odnotuje korzyści finansowe. Temat na razie budzi kontrowersje i nie jest znany ostateczny kształt ustawy. Składka zdrowotna będzie zależeć od formy opodatkowania.

 

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na skali podatkowej

Płatnicy opodatkowani według skali podatkowej będą opłacać jednolitą, stałą składkę zdrowotną, niezależną od poziomu ich dochodu. Wysokość tej składki określona zostanie na poziomie 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia, co oznacza około 310 zł miesięcznie w roku 2025. To mniej w stosunku do obecnych regulacji, według których składka wynosiłaby 381,78 zł miesięcznie.

 

Podatek liniowy a składka zdrowotna

Rozliczających się podatkiem liniowym dzielimy na dwie grupy, w związku z czym wyliczenia składki są dwojakie.

  1. Jeżeli ich dochody miesięczne sytuują się poniżej 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia – składka zdrowotna wynosi 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia (ok. 310 zł). Daje to w skali miesiąca oszczędność od 100 zł do 530 zł w stosunku do obecnego systemu rozliczeń.
  2. Jeżeli ich dochody miesięczne sytuują się powyżej 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia – składka wynosi 4,9% od nadwyżki dochodów ponad 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna składka zdrowotna ma być niższa o ok. 530 zł w stosunku do obecnego systemu rozliczeń.

 

Składka zdrowotna dla płatników na karcie podatkowej

Na zmianie systemu składkowego zyskają wszyscy opłacający podatek PIT na karcie podatkowej. Składka zdrowotna będzie w tym przypadku wynosić 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia. Zostanie natomiast uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

 

Składki – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałtowców również dzielimy na dwie grupy.

  1. Jeżeli ich przychody miesięczne sytuują się poniżej 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia – składka zdrowotna wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia (ok. 310 zł). Obecnie ryczałtowcy płacą prawie 382 zł.
  2. Jeżeli ich przychody miesięczne sytuują się powyżej 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia – ryczałtowcy muszą dopłacić do minimalnej składki zdrowotnej 3,5% od nadwyżki dochodów powyżej 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Nie trzeba będzie wykazywać przychodów ze zbycia środków trwałych.

Tutaj również uchylono możliwość odliczania części składek zdrowotnych w PIT.