×
Blog
3 kwietnia 2024 / Expert Chandon Waller / AktualnościKadryPodatek VAT i AkcyzaZUS

Kwiecień 2024 – zmiany w pigułce

Kwiecień 2024 oznacza dla firm zmiany podatkowe i kadrowo-płacowe. Specjalnie dla Was przedstawiamy skondensowane informacje o tych zmianach.  Zapraszamy do lektury!

Zmiany stawek VAT od 1 kwietnia 2024

 1. Obniżenie podatku VAT z 23% do 8%: od manicure, pedicure i pozostałych usług kosmetycznych oznaczonych PKWiU 96.02.19.0 (stylizacja brwi i rzęs, depilacja, przekłuwanie uszu, naświetlanie promieniami UV i IR).
 2. Powrót do stawki 5% na produkty mleczarskie, mięso, ryby i przetwory z nich, warzywa, owoce, zboża, wyroby piekarnicze, produkty przemysłu młynarskiego, napoje mleczne, mleka roślinne, napoje zawierające min. 20% soku owocowego i warzywnego.

W związku ze zmianami VAT należy przeprogramować kasy fiskalne i ewentualnie wnioskować o nową Wiążącą Informację Stawkową (WIS). Krajowa Informacja Skarbowa wydaje odpowiedź przed upływem miesiąca.

 

Niższa składka wypadkowa w 2024 (dla płatników zgłaszających min. 10 ubezpieczonych)

Weszły nowe przepisy w sprawie stopy procentowej składki z tytułu wypadków i chorób zawodowych. Dla 32 grup działalności zmieniono kategorię ryzyka:

 • Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
 • Leśnictwo i pozyskiwanie drewna;
 • Rybactwo;
 • Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
 • Górnictwo rud metali;
 • Produkcja artykułów spożywczych;
 • Produkcja napojów;
 • Produkcja wyrobów tytoniowych;
 • Produkcja wyrobów tekstylnych;
 • Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 • Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
 • Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
 • Produkcja metali;
 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
 • Produkcja urządzeń elektrycznych;
 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
 • Produkcja mebli;
 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 • Roboty budowlane specjalistyczne;
 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
 • Transport wodny;
 • Transport lotniczy;
 • Działalność pocztowa i kurierska;
 • Działalność związana z zatrudnieniem;
 • Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne;
 • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Zmiany w składce na ubezpieczenie wypadkowe dotyczą płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Stopę procentową ustala ZUS. Będzie to iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ustalony dla właściwej płatnikowi grupy działalności) i wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika. Rezultatem zmiany stóp procentowych będzie niższa składka wypadkowa.

Dla płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki się nie zmienia. Wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności (1,67%).