×
Blog
28 sierpnia 2023 / Expert Chandon Waller / Aktualności

Zmiany w strukturze faktury elektronicznej KSeF – FA(2) od 1 września 2023

Aby ułatwić firmom wdrażanie KSeF, Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w strukturze faktury elektronicznej. Druga wersja e-Faktury FA(2) zacznie obowiązywać od 1 września 2023 roku. Faktury ustrukturyzowane w nowej, niezmienionej już formie mają stać się obowiązkowe od lipca 2024 roku. Co to za zmiany?

 

Struktura faktury elektronicznej – co dodano?

Co nowego pojawiło się w FA(2), czego nie było we wcześniejszym wariancie FA(1)? Poniżej lista elementów, które pojawiły się w udoskonalonej wersji e-faktur:

 • nowe pole NrWiersza – umożliwi wskazanie w elemencie schematu DodatkowyOpis danych na temat poszczególnych pozycji faktury,
 • odrębny numer identyfikacyjny dla kontrahentów unijnych w polu TNrVatUE,
 • nowe pole OpisRachunku – dzięki niemu możliwe będzie wskazanie dodatkowych danych dotyczących rachunku bankowego,
 • nowe pole IDnabywcy – w przypadku kilku nabywców na fakturze pozwoli to na identyfikację skorygowanych danych nabywcy,
 • nowe pole KursWalutyZ – w przypadku gdy faktura walutowa dokumentowała jedną zaliczkę otrzymaną z tą samą datą, pole to umożliwi określenie kursu waluty, który zastosowano do wyliczenia kwoty podatku VAT,
 • nowe elementy w polu DaneFaKorygowanej – dotyczą faktur pierwotnych, które wystawiono poza KSeF,
 • pole P_11VAT – umożliwi wskazanie kwoty podatku VAT zgodnie z art. 106e ust. 10 ustawy o VAT,
 • dokładny wzorzec wartości w polu TKwotowy oraz umożliwienie wskazania w polu TKwotowy2 cen jednostkowych do czterech miejsc po przecinku,
 • w polu P_15ZK (dotyczącym korekt faktur) pojawiła się możliwość wskazania kwoty zaliczki (bądź kwoty pozostałej do zapłaty) w stanie sprzed korekty,
 • dodanie pola znacznika stanu przed w polu FaWiersze – dotyczy danych przed/po na fakturach korygujących.

 

Faktury ustrukturyzowane – co zmodyfikowano w KSeF?

Jakie modyfikacje dotychczasowych rozwiązań wdrożono w FA(2)?

 • Zmieniono prezentację danych dotyczących adresów sprzedawców i nabywców.
 • Zmieniono strukturę numeru nadawanego przez KSeF w polu NumerKSeF po prawidłowym przetworzeniu faktury.
 • Rozszerzono zakres pola TNrNRB dotyczącego numerów bankowych – podatnicy będą mogli wskazać nie tylko rachunki krajowe, ale i zagraniczne.
 • Dodano opcję wskazania kodu SWIFT w polu NrRBPL.
 • Zmieniono sposób prezentacji danych w polu TPodmiot – dodano odrębne pole do wskazania kodu kraju oraz samego numeru indentyfikacyjnego.
 • Ograniczono w polu WZ numery dokumentów magazynowych WZ do 1000 numerów związanych z jedną fakturą.
 • W polu P_19 zmieniono konstrukcję elementu dotyczącego podatników zwolnionych z podatku – teraz należy podać tam podstawę zwolnienia z VAT.
 • Pojawienie się w polu P_10 opcji wskazania rabatów uwzględnionych na fakturze wystawionej od kwoty brutto.

Faktura elektroniczna FA(2) – co usunięto?

Czego w nowej wersji faktury ustrukturyzowanej już nie ma?

 • Pól LiczbaWierszyFaktury i FaWiersz w zakresie sum kontrolnych.
 • Pola TNrRBZagr dotyczącego rachunku bankowego zagranicznego.

 

To nie koniec udoskonaleń. Resort w ostatnim kwartale 2023 roku planuje między innymi:

 • udostępnić dokumentację techniczną do pozostałych funkcjonalności (w tym trybu awaryjnego),
 • uruchomić aplikację mobilną KSeF, która ma umożliwiać wystawianie e-faktur i dostęp do nich.

W Chandon Waller & Partners jesteśmy na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami. Zaufało nam wielu Klientów, którzy dobrowolnie korzystają już z Krajowego Systemu e-Faktur. W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu.

 

O tym, co się zmieni po wdrożeniu KSeF pisaliśmy TUTAJ.