×
Blog
11 lipca 2024 / Expert Chandon Waller / [Pytania od czytelników]AktualnościZUS

Wakacje od ZUS-u – 4 rzeczy, które warto wiedzieć

Temat tzw. wakacji od ZUS doczekał się konkretów. Zgodnie z nowymi przepisami, od listopada 2024 roku, przedsiębiorcy będą mogli raz w roku wybrać jeden miesiąc, w którym nie będą musieli opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Według najnowszych doniesień, z ulgi będzie można skorzystać już w grudniu 2024.

 

Wakacje od ZUS-u – procedura

Wniosek o wakacje od ZUS-u będzie można złożyć za pomocą platformy PUE ZUS. Wnioski składa się z miesięcznym wyprzedzeniem. Przykładowo, chcąc skorzystać z wakacji składkowych, np. w styczniu 2025, należy o nie wnioskować w grudniu 2024. Jakie dane należy przygotować przed wypełnieniem formularza?

  • Dane wnioskującego (w tym NIP, PESEL).
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków korzystania z wakacji od ZUS-u (w tym o nieprzekraczaniu progu przychodowego 2 000 000 euro rocznie).
  • Zaświadczenia o ewentualnym korzystaniu z pomocy de minimis i innych form pomocy publicznej.
  • Określenie miesiąca, w którym wnioskujący chciałby skorzystać z wakacji składkowych.

Wakacje od ZUS  – kto nie skorzysta?

Ulgę przewidziano dla mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem:

  • osób, które dopiero założyły firmę i są beneficjentami ulgi na start;
  • osób, które prowadzą swoją działalność i jednocześnie są zatrudnione na etacie za minimalną krajową;
  • przedsiębiorców, którzy zatrudniają powyżej 9 pracowników;
  • osób, które rezygnują z umowy o pracę na rzecz B2B.

Wakacje od ZUS – komu się należy, ale mu się nie opłaca?

Wakacje od ZUS są dobrowolną propozycją, z której mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy widoczni w rejestrze CEIDG (w tym osoby samozatrudnione) oraz strony w umowie spółki cywilnej. Nie ma tutaj znaczenia forma opodatkowania. To, o czym warto pamiętać, to to, że składki są pokrywane przez budżet państwa w minimalnej kwocie, co nie zawsze się opłaca. Powodem jest brak możliwości dopłacenia różnicy, by utrzymać wyższą podstawę do świadczenia emerytalnego. Przedsiębiorcy płacący wyższe stawki mogą albo obniżyć wysokość składek do minimalnej wysokości, albo pozostać przy wyższych składkach i nie korzystać z wakacji od ZUS.

Wakacje od ZUS – co ze składką zdrowotną?

Składka zdrowotna pozostaje obligatoryjna i należy ją opłacać, niezależnie od wakacji od ZUS. Jej wysokość nie ulega zmianie. Wakacje od ZUS nadal uprawniają do korzystania z zasiłku chorobowego (oczywiście, gdy spełnione zostają odpowiednie warunki).

 

O ostatniej podwyżce składki ZUS pisaliśmy tutaj: https://chandonwaller.pl/zmiany-od-lipca/