×
Blog
12 czerwca 2023 / Expert Chandon Waller / AktualnościBez kategorii

Spółka komandytowo-akcyjna – jakie korzyści oferuje działalność w tej formie?

Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) ma unikalną strukturę organizacyjną. Jest osobową spółką handlową bez osobowości prawnej. Posiada jednak zdolność prawną – może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ma także zdolność sądową. Jak sama nazwa wskazuje, SKA łączy cechy spółek komandytowych i akcyjnych. Na czyje potrzeby i preferencje odpowiada ta forma prowadzenia działalności? Jakie korzyści oferuje komplementariuszom i akcjonariuszom?

Ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy spółki

Jedną z głównych korzyści wynikających z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej jest ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy. W tej strukturze, akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego kapitału akcyjnego. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia długów lub zobowiązań spółki, akcjonariusze nie ponoszą indywidualnej odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta ograniczona jest jedynie do wartości posiadanych akcji. Natomiast komplementariusze, którzy uczestniczą w prowadzeniu spółki, są odpowiedzialni za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

Elastyczność w zarządzaniu spółką komandytowo-akcyjną

Spółka komandytowo-akcyjna oferuje elastyczność w zarządzaniu. Może być zarządzana przez radę nadzorczą, zarząd. Może to być zarząd powołany przez komplementariusza – osobę fizyczną lub prawną, która ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komplementariusze odpowiadają za zarządzanie codziennymi operacjami spółki, podczas gdy akcjonariusze mają ograniczone zaangażowanie w zarządzanie. To daje większą elastyczność w organizacji struktury zarządzania i pozwala na skoncentrowanie się na konkretnej roli i odpowiedzialności każdej grupy wspólników. Dzięki różnorodnym opcjom zarządzania przedsiębiorcy mają możliwość dostosowania struktury organizacyjnej do ich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Łatwiejsze pozyskiwanie kapitału

Spółka komandytowo-akcyjna ma większe możliwości pozyskiwania kapitału w porównaniu do innych form działalności gospodarczej. Dzięki wyemitowanym akcjom, przedsiębiorcy mogą przyciągnąć inwestorów i akcjonariuszy, którzy wniosą swoje środki finansowe do spółki w zamian za udziały w zyskach. To pozwala na zwiększenie kapitału, który może zostać wykorzystany do rozwijania i rozbudowy przedsiębiorstwa.

Kontynuacja działalności spółki komandytowo-akcyjnej po zmianach udziałowców

Spółka komandytowo-akcyjna posiada odrębną osobowość prawną, co oznacza, że ​​działalność spółki nie jest zależna od uczestników. Nawet w przypadku zmiany właścicieli, spółka może kontynuować działalność, a jej zobowiązania i prawa są trwałe.

Atrakcyjny model biznesowy w spółce komandytowo-akcyjnej

Elastyczność w zarządzaniu sprawia, że łatwo jest pozyskiwać cennych dla organizacji wspólników – zarówno komplementariuszy jak i akcjonariuszy. Wykorzystując ich wiedzę, talent i doświadczenie, można rozwijać spółkę bez tworzenia zobowiązujących obie strony relacji biznesowych.

Jeśli zastanawiasz się nad tą formą prowadzenia działalności, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Podpowiemy, które z rozwiązań będzie dla Ciebie najkorzystniejsze i przeprowadzimy Cię przez procedurę rejestracji spółki.


O zakładaniu spółek piszemy tutaj. Zachęcamy do lektury!