×
Blog

O czym należy pamiętać przy zakładaniu spółki

Dzięki temu, że zakładanie spółki jest możliwe przez systemy teleinformatyczne, cały proces jest dość szybki i prosty. Warto jednak być świadomym obowiązków, jakie nakłada ono na założycieli. Jakich czynności należy dopełnić? Dodajmy, że nie wszystkie rodzaje spółek podlegają tym samym zasadom. Podpowiadamy krok po kroku, jak wygląda wzorcowe postępowanie założycielskie.

 1. Zawiązanie spółki poprzez:
 • sformułowanie dokumentu założycielskiego – statutu, aktu notarialnego lub innego dokumentu pisemnego z udziałem notariusza (wymóg ten dotyczy spółek z o.o., jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych i partnerskich).
 • Wykorzystanie gotowego wzorca umowy.
 1. Wybór członków organów spółki (zarządu, zgromadzenia wspólników, opcjonalnie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej):
 • Spółki z dokumentem założycielskim powinny zwołać zgromadzenie wspólników i podjąć uchwałę w sprawie wyłonienia członków każdego z organów spółki.
 • Pozostałe spółki wskazują członków organów dopiero w systemie teleinformatycznym.
 1. Określenie adresu spółki:
 • Adres spółki nie jest jednoznaczny z jej siedzibą. Musi to być konkretny lokal, którego spółka jest najemcą lub właścicielem.
 • Popularnym i dużo tańszym rozwiązaniem jest korzystanie z wirtualnego biura (w Chandon Waller posiadamy taką usługę).
 1. Pokrycie kapitału zakładowego:
 • Każdy ze wspólników wnosi wkład na pokrycie kapitału zakładowego (w sumie min. 5 tys. złotych).
 1. Rejestracja spółki:
 • W przypadku spółek z dokumentem założycielskim – wniosek o rejestrację spółki składany jest przez Portal Rejestrów Sądowych w ciągu 7 dni od złożenia ostatniego podpisu.
 • W przypadku pozostałych spółek – wniosek składany jest przez system S24.
 1. Opłacenie podatku PPC:

W przypadku spółki z dokumentem założycielskim, podatek pobiera notariusz.

W pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od zawiązania spółki należy wpłacić podatek w wysokości 0,5% kapitału zakładowego.

 1. Zgłoszenie (w ciągu 7 dni roboczych od wpisu w KRS) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Beneficjentami Rzeczywistymi są osoby sprawujące kontrolę nad spółką poprzez:
 • ponad 25% akcji lub udziałów,
 • ponad 25% ogólnej liczby głosów,
 • sprawowanie kontroli nad osobą/osobami łącznie mającymi ponad 25% udziałów/akcji/ogólnej liczby głosów.
 • uprawnienia jednostki dominującej,
 • wyższe stanowisko kierownicze.
 1. Aktualizacja danych uzupełniających w NIP-8 (nr konta bankowego spółki, dane podmiotu prowadzącego księgowość):
 • Jeśli spółka zamierza odprowadzać ZUS – zgłoszenie w ciągu 7 dni od wpisu w KRS.
 • W pozostałych przypadkach w ciągu 21 dni od wpisu w KRS.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji. Oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie zakładania spółki.