×

Polski Ład a B2B ile zarobie mniej?

Polski Ład a B2B ile zarobie mniej?

Polski Ład od kilku miesięcy spędza sen przedsiębiorcom. Ostatecznie został zatwierdzony przez Sejm, teraz musi zostać uchwalona przez Senat. Jeśli ustawa zostanie uchwalona i ogłoszona do końca listopada to wejdzie w życie juz od stycznia 2022.

Najwięcej ze swojej kieszeni stracą  przedsiębiorcy, szczególnie Ci którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, do tej grupy zaliczają się osoby pracujące w oparciu o kontrakty B2B. Polski Ład wprowadza,  wyższą składkeę zdrowotnę, której nie będzie można odliczyć od podatku.

Ile zapłacę składki zdrowotnej w Polskim Ładzie?

Jeśli rozliczasz się według skali podatkowej (zasady ogólne 17% i 32%) zapłacą składkę w wysokości 9% dochodów. W trakcie legislacji wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, która ma za zadanie zmniejszyć wysokość składki do tej którą przedsiębiorcy płacą obecnie. Będzie przysługiwać tym, których dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) roczne mieszczą się w skali: 68 412 zł do 133 692 zł (czyli miesięcznie od 5 701 zł do 11 141 zł).

Osoby na podatku linowym (19%) zapłacą  4,9% dochodów, nie mniej niż 270 zł.

Jeśli jesteś na ryczałcie, Twoja składka będzie uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia według GUS oraz od osiąganych przychodów, nie niższa niż 270 zł.

Przykłady:

Przesiębiorca, rozliczający się na podatku liniowym, którego dochód roczny netto wynosi:

 • 134 708 zł (ok 180 000 brutto) zapłaci dodatkowo 7551 zł,
 • 183308 zł (ok. 240 000 brutto) zapłaci dodatkowo 10491 zł,
 • 280508 zł (ok 360 000 brutto) zapłaci dodatkowo  16371 zł.

Założenia:

 1. Dochód z działalności gospodarczej pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne traktowany jako podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy działalności gospodarczej (nie mniejszy niż 12-krotność min. wynagrodzenia planowanego na 2022 rok, tj. 12 x 3 000 PLN).
 2. Stawka składki na ubepieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, których dochód roczny przekroczy 12-krotność minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2022 roku (12 x 3 000 PLN) wynosi 4,9% (w przeciwnym wypadku stawka składki wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia).

Przedstawione obliczenia są szacunkowe i mogą nie uwzględniać indywidualnej sytuacji podatnika stąd nie zastąpią konsultacji z doradcą podatkowym.

Umówienie wizyty w urzędzie skarbowym on-line HIT czy KIT?

Pandemia przyzwyczaiła już przedsiębiorców do pracy ale również do załatwiania spraw urzędowych poprzez formularze on-line. Przedsiębiorcy którzy korzystali z tarcz antykryzysowych szczególnie mogli przetrenować funkcjonowanie urzędów w formie on-line. Choć nie zawsze się to sprawdzało (złośliwość rzeczy martwych?) to i tak duża część formalności jednak została ułatwiona i przyśpieszona.

Sprawdziły się również rezerwacje wizyt w urzędach poprzez formularze on-line. Od uruchomienia usługi już blisko 4,3 mln wizyt odbyło się w poprzez rezerwację on-line. W założeniu miały one przyśpieszyć obsługe oraz uniknąć tłoku w poczekalniach urzędowych. Od października formularz został uproszczony i wizyty w urzędzie będzie można umawiać jeszcze szybciej, a urząd sms-em przypomni Ci o wizycie.

Strona rezerwacyjna znajduje się na podatki.gov.pl, gdzie znajdziemy uproszczony formularz umawiania wizyty.

Cztery kroki do umówienia wizyty w urzędzie i załatwienia sprawy, którą chcesz:

 1. Wybór województwa oraz urzędu.
 2. Wybór sprawy, którą chcesz załatwić.
 3. Wybór daty i godziny wizyty.
 4. Zostaw dane kontaktowe.

Aby uniknąć wizyt w urzędzie można wyznaczyć pełnomocnika do załatwiania spraw podatkowych. W Chandon Waller & Partners dbamy o czas naszych klientów i zajmujemy się kontaktami z urzędami oraz reprezentacją w czasie kontroli.

 

Tarcza Antykryzysowa 9.0 – dotacja 5000 zł nawet pięciokrotnie

16 kwietnia br. na mocy rozporządzenia przyjęto kolejną Tarczę Antykryzysową, która obejmuje zwolnienia z ZUS, postojowe oraz bezzwrotne dotacje 5000 zł.

Tarcza Antykryzysowa 9.0 jest pomocą skierowaną do branż aktualnie zamkniętych.  Na wsparcie mogą m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane, ze sprzętem elektronicznym oraz te prowadzące sprzedaż detaliczną w galeriach handlowych.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

Przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie warunki:

 1. posiadają 40 % spadek przychodów – chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 lub wrześniu 2020 r.  WAŻNE: nie można we wniosku wskazywać drugi raz miesiąca, na który poprzednio została nam udzielona już dotacja w ramach tarczy 7.0 czy 8.0.
 2. posiadają przeważający kod PKD wskazany w rozporządzeniu na dzień 31.03.2021, a nie jak dotychczas na koniec listopada 2020.

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

 • zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień 2021–  wnioski będzie można składać od 4 maja do 30 czerwca 2021 r., zwolnieni będą przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. W przypadku opłacenia już składek, mają zostać zwrócone. Wnioski należy składać przez PUE ZUS                                                                             Zwolnienie za marzec i kwiecień obejmuje przedsiębiorców : 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.                                                                                                                                                                                                                                             Zwolnienie za kwiecień obejmie przedsiębiorców: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.
 • 2000 zł dopłaty do wynagrodzeń pracowników w przeliczeniu na pełny etat  jako świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP. Dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia od którego odprowadzane są składki ZUS.  Wnioski można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Wniosek VIA-VOMPP dostępny na stronie praca.gov.pl
 • 2080 zł świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy. Wniosek RSP-DD7 można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.,  przez PUE ZUS
 • 5 000 zł dotacji  dla mikro- i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. W zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet pięciokrotnie, z tym że wliczają się w to wszystkie już wcześniej otrzymane dotacje w ramach Tarczy 7.0 i 8.0. Wnioski o dotację będzie można składać od 4 maja  do 31 sierpnia 2021 r.

Prawo do dotacji z tarczy 9.0 otrzymały branże:

 • jednokrotnie – 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
 • dwukrotnie – 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
 • trzykrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z
 • czterokrotnie – 91.02.Z
 • pięciokrotnie – 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Wniosek o dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności  należy składać na stronie praca.gov.pl wypełniając odpowiednio wniosek PSZ-DBKDG.

 

 

PPK – jak wzrośnie koszt zatrudnienia przy zgłoszeniu pracownika do PPK?

Jesteśmy w trakcie ostatniego etapu wdrożenia PPK, które dotyczy firm zatrudniających poniżej 20 pracowników. Ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie PPK mija 23 kwietnia 2021, a ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie PPK 10 maja 2021.

Ile kosztuje PPK pracownika i pracodawcę?

Wpłaty do PPK będą głównie finansowane przez pracodawcę oraz pracownika, a raz w roku niewielką kwotę dodaje również skarb Państwa. Pracownik uczestniczący w programie PPK będzie miał
obowiązkowo potrącaną stawkę 2% od wielkości wynagrodzenia brutto z możliwością rozszerzenia o kolejne 2%. Pracodawca natomiast dołoży obowiązkowe 1,5% wynagrodzenia z możliwością zwiększenia do 2,5%. Skarb Państwa oferuje 250 zł dopłaty powitalnej oraz rocznie dopłatę w wysokości 240 zł.

 

Jak wzrośnie koszt zatrudnienia pracownika przy zgłoszeniu do PPK?

Koszt zatrudnienia w 2021 roku bez PPK:

minimalna płaca 2021 roku wynosi 2800 zł brutto
wynagrodzenie netto tj. „na rękę dla pracownika ok. 2 060 zł
całkowity koszt pracodawcy wynosi 3 370 zł
Koszt zatrudnienia w 2021 roku z PPK :
(pracownik zdecydował się na PPK, założono tylko obowiązkowe wpłaty):
minimalna płaca 2021 roku wynosi 2800 zł brutto
wynagrodzenie netto tj. na rękę dla pracownika ok. 2 000 zł
całkowity koszt pracodawcy wynosi 3 415 zł
Pracodawca dopłaca około 42 zł, pracownikowi z pensji zostaje potrącone 56 zł.
Część finansowana przez pracodawcę staje się przychodem pracownika. W ten sposób koszt zatrudnienia pracownika na najniższej krajowej przy uwzględnieniu zgłoszenia do PPK wzrasta o około 50 zł.
Potrzebujesz pomocy w PPK? Nasz dział kadr i płac chętnie pomoże Ci w formalnościach związanych z rejestracją firmy i kontakcie z operatorem.

 

PFR 2.0 – jak wydatkować środki? Na co można wydać subwencje PFR?

Od 14 stycznia Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową obejmującą pomoc finansową mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z branż bezpośrednio zagrożonych. Do połowy lutego wypłacono ponad 5,7 mld zł, w tym dla mikro przedsiębiorstw ponad 2,7 mld zł. Coraz częściej pojawiają się pytania na co można wydać środki i  w jaki sposób je spożytkować.

W paragrafie 8 Regulaminu Tarczy Finansowej 2.0, ustawodawca dość ogólnie opisał, ośrodki kosztów które mogą być pokryte z otrzymanej subwencji. Jedynym ograniczeniem jest katalog negatywny, który określa możliwe nadużycia i reguluje niektóre z poniższych zapisów. Regulamin zakłada że środki z Tarczy 2.0 mają być wsparciem dla przedsiębiorców jako pomoc operacyjna w pokryciu kosztów bieżącej działalności gospodarczej.

Czy z subwencji można finansować koszty zatrudnienia pracowników?

Tak, regulamin PFR 2.0 bezpośrednio odnosi się do kosztów z wynagrodzeń Osób Zatrudnionych u Beneficjenta. Osoba zatrudniona wg regulaminu to osoba fizyczną pracującą na podstawie umowy pracę, ale również osoba współpracująca  w jakiejkolwiek innej formie prawnej  w szczególności, na podstawie umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Warunkiem możliwości finansowania pozostałych form współpracy  jest, aby odprowadzać od tej umowy składek do ubezpieczenia społecznego. Wg dodatkowych interpretacji, bezpiecznie jest założyć że Tarcza Finansowa 2.0 wspiera tylko, wynagrodzenia  tylko takich osób, które były zatrudnione na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty Subwencji Finansowej, a nie na pracowników zatrudnionych w późniejszym okresie. 

Czy premie uznaniowe, nagrody lub odprawy można finansować z Tarczy 2.0?

Nie, regulamin bezpośrednio wskazuje na zakaz finansowania dodatków do pensji pracowników jak premie, uznaniowe, premie od sprzedaży czy odprawy, poniżej cyt. :

Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na: w tym, w szczególności, odpraw i innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem a Osobą Zatrudnioną, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Osobie Zatrudnionej przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek Osoby Zatrudnionej z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, poza wynagrodzeniem podstawowym, wynagrodzeniem chorobowym lub wynagrodzeniem za czas przestoju

Czy za środki z PFR 2.0 mogę zakupić towar?

Tak, wg regulaminu zakup towarów i materiałów jest dozwolony. Nie ma również w tym zakresie wzmianki o ograniczeniach związanych z zakupem na bieżące potrzeby w związku z czym można zakupić potrzebne towary czy materiały na przyszłe zużycie.

Czy z subwencji PFR 2.0 mogę opłacić rachunki?

Tak,  koszty tzw. usług obcych są ujęte w regulaminie. Co to może być?

 1. Koszty najmu nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia firmy,
 2. Koszty usług księgowych i prawnych,
 3. Koszty rachunków np. koszty mediów (woda, prąd, gaz, internet, telefony),
 4. Usługi marketingowe i reklamy,
 5. Inne koszty usług obcych, które są niezbędne do prowadzenia danego przedsiębiorstwa.

 

Czy z Tarczy Finansowej 2.0 mogę nadpłacić kredyt lub kupić inne przedsiębiorstwo?

Nie, Regulamin zakazuje nadpłaty zobowiązań finansowych takich jak: spłata kredytów, leasingów, czy innych instrumentów finansowania zewnętrznego. Środki można jedna wydawać na bieżącą spłatę zobowiązań lub przeterminowanych rat.

Zakaz dotyczy również wydatkowania środków subwencji na finansowanie transakcji nabycia w części lub całości innego podmiotu.

Czy ze środków Tarczy Finansowej 2.0 mogę zapłacić ZUS i podatek?

Tak, regulamin wprost przewiduje przeznaczenie środków na spłatę kosztów zobowiązań publicznoprawnych, również dotyczy przeterminowanych zobowiązań.

Czy jeśli nie miałem spadku obrotu w okresie listopad – grudzień 2020 w stosunku do tego samego okresu w 2019 roku, a przewiduje spadek obrotu w okresie styczeń – marzec 2021 to mogę zawnioskować o pomoc?

Tak, jeśli jesteś z sektora firm MŚP regulamin PFR 2.0 daje taką możliwość. Działa to w również w przypadku kiedy był spadek obrotu w listopadzie – grudniu 2020, ale firma nie przewiduje spadku obrotu w okresie styczeń-marzec 2021. Wówczas adekwatnie od sytuacji składa się potrzebne oświadczenie.

 

Twoja firma dostała wsparcie z PFR? Koniecznie musisz dopełnić tej formalności do 31 grudnia!

Tarcza Finansowa PFR, z której skorzystało w II i III kwartale br. ponad 346 000 firm na sumę ponad 60 mld zł będzie rozliczana w 2021 roku po upływnie 12 miesięcy od otrzymania dotacji. W bankach przez które przedsiębiorcy składali wnioski pojawiają sie powiadomienia o konieczności złożenia dokumentu potwierdzającego, że wszytskie osoby składające wniosek, były uprawnione do reprezentowania firmy.

Wszyscy beneficjenci z sektora MŚP, którzy otrzymali subwencję z PFR, są zobowiązani do końca roku 2020 tj. 31 grudnia 2020 r. złożyć w  banku, przez który był procedowany wniosek, dokumenty potwierdzające, że wszystkie osoby składające wniosek, podpisujące umowę lub składające wniosek odwoławczy, były uprawnione lub prawidłowo umocowane do reprezentowania Beneficjenta.

Rodzaj składanych dokumentów został określony w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” i zależy od sposobu reprezentacji.

W przypadku reprezentacji samodzielnej należy złożyć:

 • informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS,  albo
 • wydruk z CEIDG, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek/odwołanie do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta.

W przypadku reprezentacji łącznej (więcej niż jedna osoba) należy złożyć:

 • pełnomocnictwo stanowiące załącznik nr 2 Regulaminu wraz z odpisem z KRS lub CEIDG,
 • oświadczenie o potwierdzeniu stanu związania przez Beneficjenta Umową Subwencji Finansowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu oraz odpisem z KRS lub CEIDG.

Zarówno pełnomocnictwo jak i oświadczenie muszą zostać złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 

Ile subwencji zostanie przedsiębiorcom w kieszeni?

Według umowy zawartej z PFR firmy zostaną częściowo zwolnione ze zwrotu środków nawet do 75%, w zależności od poniższych założeń:

W przypadku mikroprzedsiębiorców (zatrudnienie do 9 osób):

 • utrzymanie firmy przez 12 miesięcy – umorzenie gwarantowane  25 %,
 • utrzymanie średniego stanu zatrudnienia – nawet 50 % umorzenia.

W przypadku małych i średnich firm, dodatkowym warunkiem jest odnotowanie straty na sprzedaży:

 • utrzymanie firmy przez 12 miesięcy – umorzenie gwarantowane 25 %,
 • utrzymania stanu zatrudnienia – do  25 % umorzenia,
 • poniesienia straty na sprzedaży – do 25 % umorzenia.

 

Tarcza Finasowa PFR 2.0 już od stycznia 2021!

Od stycznia PFR planuje Tarczę Finansową 2.0 – tym razem nie dla wszytskich którzy odnotują spadek obrotów jak było w pierwszym rozdaniu. Tarcza 2.0 będzie przeznaczona dla firm z 38 branż bezpośrednio dotkniętych drugą falą COVID-19. Środki zaplanowane na pomoc przedsiębiorcom będą rozdysponowane w ten sam sposób co Tarcza Finansowa 1.0 – poprzez system bankowy.

Wartość finansowa pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to 10 miliardów złotych. Dodatkowo PFR przewiduje umorzenie całkowite środków przyznanych tym branżom  w ramach pomocy z Tarczy 1.0.

Wartoś finansowa w Tarczy 2.0  w przypadku dużych przedsiębiorstw to 25 miliardów złotych oraz możliwość przedłużenia istniejących instrumentów pomocy.

 

 

Tarcza Antykryzysowa “BRANŻOWA” 6.0

Nowe obostrzenia podyktowane coraz większą liczbą zdiagnozowanych nosicieli oraz zachorowań, uniemożliwiają prowadzenie biznesu właścicielom klubów fitness, firm eventowych czy firm z branży turystycznej. Częściowy lockdown niestety odbije się na pokrewnych branżach, niczym fala tsunami. Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy najbardziej dotknięte?

Projekt ustawy jest jeszcze na etapie legislacji.

 

Wsparcie będzie dotyczyło firm z branż najbardziej dotkniętych oraz ustawowo wstrzymanych, tj.:

 • fitness,
 • gastronomia,
 • eventy,
 • rozrywka i rekreacja,
 • targi,
 • fotografia i wideofilmowanie,
 • fizjoterapia.

 

Wsparcie przewiduje m.in: 

 1. Jednorazowe świadczenie postojowe przy spadku obrotu 0 40%                                                                                            Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% obrotu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. będą mogły z niej skorzystać firmy, o przeważającym PKD, jako rodzaj przeważającej działalności:                                                                                                                                                                                          47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.
 2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników –  nie zleceniobiorców

  W ustawie znajduje się dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia podstawy wymiaru czasu pracy od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 3. Zwolnienie z ZUS tylko za listopad 2020 
 4. Zwolnienie ze składek ZUS będzie przysługiwało przedsiębiorcom jeśli:
 • prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność oznaczonej  PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

     47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, oraz byli aktywnymi płatnikami składek ZUS.

 •     odnotowali spadek przychódu w listopadzie 2020 r. min. o 40% w stosunku do obrotu uzyskanego w listopadzie 2019 r.
 • Czas na złożenie wniosku do ZUS: nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Uwaga!  ZUS skontroluje zasadność przyznanych świadczeń. 

W przypadku wypłaty świadczenia postojowego jak i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników czy zwolnienia ze składek ZUS – w ustawie resort wskazuje nadanie ZUS uprawnień do przeprowadzania kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez płatnika składek.

Czego jeszcze mogą spodziewać się przedsiębiorcy w Tarczy 6.0?

 • Zawieszenie opłaty “targowej”

  Propozycja całkowicie zawieszenia opłaty targowej w 2021 roku od przedsiębiorców wykonujących sprzedaż towarów na targowiskach  Opłata targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

  “Mała dotacja 5.000 zł” w przypadku spadku przychodów o 40% w relacji miesięcy październik lub listopad 2020 r. do tych samych miesięcy 2019 roku.

 

Ważne! 

 • Przedsiębiorstwa, które podczas pierwszego lockdownu gospodarczego wiosną nie mogły uzyskać wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, a teraz odczuwają pogorszenie sytuacji gospodarczej będą mogły skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i świadczenia postojowego. Będą miały na to czas do 30 czerwca 2021 r.

 

Nowe pliki JPK – oznaczenia transakcji cz.2

1. Jakie transakcje należy oznaczać?

Zgodnie z §. 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia transakcji w JPK_V7M i JPK_V7K, takie jak:

 

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23
  ustawy
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w
  art. 28k ustawy
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. Związek, o którym mowa istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Przepis ten odwołuje się z kolei do przepisów o cenach transferowych (m.in. art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  Powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z
  kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio
  lub pośrednio takim prawem).
 •  TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności
  podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
  dziale XII rozdział 8 ustawy.
 •  TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności
  podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
  dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119
  ustawy
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
  opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w
  ramach procedury celnej 42 (import)
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w
  ramach procedury celnej 63 (import)
 • B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we
  własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy (Za bon jednego
  przeznaczenia będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub
  świadczenia usług, których on dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług,
  podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych
  towarów lub świadczenia usług, są znane w chwili emisji tego bonu),
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego
  przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu
  bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które
dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Co
istotne, gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku
nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia
„mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

2. OZNACZENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

Zgodnie z §. 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K,
takie jak:
„RO” – Oznaczenie to będą stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej.
W JPK_V7M lub JPK_V7K podatnik będzie miał obowiązek oznaczyć jako „RO” łączny raport
okresowy z kasy fiskalnej dzienny lub miesięczny.
Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie stosują
oznaczenia „RO” w nowym JPK.
„FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do
paragonu.
Faktury do paragonów wykazywane są w części ewidencyjnej JPK w okresie, w którym zostały
wystawione (bez względu na to, w jakim okresie miała miejsce sprzedaż).
Faktury do paragonu nie mają wpływu na część deklaracyjną JPK, co oznacza, że nie zwiększają
podstawy opodatkowania.
„WEW” – dokument wewnętrzny. Stosowany będzie w sytuacji, gdy podatnik nie wystawia
faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego, jednak na skutek zaistniałego zdarzenia
gospodarczego zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT.
Oznaczenie „WEW” będzie przyporządkowane m.in. w przypadku:
– prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w sytuacji korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej,
– nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
– sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,

3. OZNACZENIA DOKUMENTÓW ZAKUPU

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 8 wspomnianego rozporządzenia w przypadku dokumentów zakupu
wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:
 „VAT_RR” – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT;
„WEW” – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski;
„MK” – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

WAŻNE!

Niezwykle ważne jest informowanie o powyższych transakcjach podczas dostarczania dokumentów do księgowości, szczególnie jeśli mamy do czynienia z transakcjami w których uczestniczą podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ( dot. TP – istniejące powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą).

Nowe JPK – czyli kody GTU w praktyce cz.1

 

1. Na jakiej podstawie zmiany JPK zostały wprowadzone i czego dotyczą?

Zgodnie z paragrafe 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu
danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wyróżniono 13 grup towarów i usług tzw. GTU. Każda grupa posiada indywidualny kod, który musi zostać wykazany w części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K.

Co ciekawe oznaczeń tych nie stosujemy do zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem RO), zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem WEW). Nie stosujemy ich również do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

 

2. Kody GTU – kogo dotyczą?

Mimo, że nie ma obowiązku umieszczania kodu GTU na fakturach, a jedynie w ewidencji sprzedaży,
ta informacja jest niezbędna dla prawidłowego ujęcia dokumentu w nowym JPK.

Informacje na fakturach, dotyczących sprzedaży, często nie wskazują wprost czego ona dotyczy. Przedsiębiorca powinien zweryfikować jaki towar lub usługę świadczy i pod jaki kod CN lub PKWiU dany towar czy usługa podlega. Stąd dla prawidłowego oznaczenia kodów GTU, konieczne jest zapoznanie się z poniższymi kodami i weryfikacja, który może dotyczyć Twojej firmy.  Stawka jest wysoka bowiem organ podatkowy za każdy błąd w nowym JPK może wymierzyć karę w wysokości 500 zł. W poniższym zestawieniu szczegółowo wypunktowaliśmy zakres towarów przyporządkowując je do konkretnego punktu GTU:

 

GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów
fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
( Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.)

GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, – pozycja ta dotyczy:
– benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
– benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
–  gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
–  olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
– olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
–  paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
– paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
– pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN
2710 20 19);
– paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
– biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
– pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów
smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych
i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o
VAT,tj.:
– poz. 79: Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0)
– poz. 80: Odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0)
– poz. 81: Odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)
– poz. 82: Pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0)
– poz. 83: Odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)
– poz. 84: Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0)
– poz. 85: Niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0)
– poz. 86: Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27)
– poz. 87: Surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2)
– poz. 88: Surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)
– poz. 89: Surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)
– poz. 90: Surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)
– poz. 91: Surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0)

GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych
w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,tj.:
– poz. 7: Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w
fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do
automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0)
– poz. 8: Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy
do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0)
– poz. 9: Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani
niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0)
– poz. 59: Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (PKWiU ex 26.11.30.0)
– poz. 60: Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)
– poz. 61: Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0)
– poz. 62: Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0)
– poz. 63: Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w
tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0)
 poz. 65: Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i
pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem
części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0)
– poz. 66: Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0)
– poz. 69: Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn
do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego
przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0)
– poz. 94: Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.11.0)
– poz. 95: Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.29.0)
– poz. 96: Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski
SSD (PKWiU ex 59.11.23.0)
GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz
CN 8708 10.

GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3
załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy, tj:
1) załącznik nr 12:
poz. 1, CN ex 71
Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:
– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci
proszku – wyłącznie:
1) proszek srebra,
2) srebro techniczne czyste,
3) srebro o wysokiej czystości,
4) stopy srebra,
5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub
platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze
stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;
– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek złota,
2) złoto technicznie czyste,
3) złoto o wysokiej czystości,
4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze
złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm,
pasów, drutów, prętów, rur,
5) stopy złota;
– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek platyny,
2) proszek palladu,
3) proszek irydu,
4) proszek rodu,
5) platyna technicznie czysta,
6) pallad technicznie czysty,
7) iryd technicznie czysty,
8) rod technicznie czysty,
9) platyna o wysokiej czystości,
10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze
stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów,
rur,
14) stopy platyny,
15) stopy palladu,
16) stopy irydu;
– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom
zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali
szlachetnych – wyłącznie:
1) złom złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) złom platyny,
5) złom palladu,
6) złom irydu;
– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;
– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem
szlachetnym – z wyłączeniem:
1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2) wyrobów kultu religijnego;
– 7118 – Monety

– poz. 2, CN ex 9602
Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów;
formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe
artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z
wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
– poz. 3, CN ex 9706 00 00
Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
2) załącznik nr 15:
– poz. 12: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.31.0)
– poz. 13: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.32.0)
– poz. 14: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.35.0)
– poz. 15: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.36.0)
– poz. 16: Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.41.0)
– poz. 17: Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.43.0)
– poz. 18: Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub
pokrywane (PKWiU 24.10.51.0)
– poz. 19: Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub
pokrywane (PKWiU 24.10.52.0)
– poz. 20: Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.61.0)
– poz. 21: Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane,
włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.62.0)
– poz. 22: Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.65.0)
– poz. 23: Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub
wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.66.0)
– poz. 24: Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze
stali niestopowej (PKWiU 24.10.71.0)
– poz. 25: Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z
pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.73.0)
– poz. 33: Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (PKWiU 24.31.10.0)
– poz. 34: Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.31.20.0)
– poz. 35: Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane (PKWiU 24.32.10.0)
– poz. 36: Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub
pokrywane (PKWiU 24.32.20.0)
– poz. 37: Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0)
– poz. 38: Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0)
– poz. 39: Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.34.11.0)
– poz. 40: Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 24.41.10.0)
– poz. 45: Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną,
nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż
do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0)
– poz. 46: Aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0)
– poz. 56: Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki
metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych (PKWiU ex 24.45.30.0)
– poz. 78: Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem
szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj.
niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU ex 32.12.13.0)

GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem
zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), tj. obowiązkiem zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru ich:
– wywozu poza terytorium Polski lub
– zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski
GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
( Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie
podlegają oznaczeniu GTU_10.
Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.)
GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o
których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych,
prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices),
reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji
wymienionych usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć
względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:
a. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02,
66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15,
70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
b. księgowe: 69.20.2
c. prawne: 69.1
d. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4,
70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
e. marketingowe: 73.11.12
f. firm centralnych: 70.1
g. reklamowych: 73.1
h. badania rynku i opinii publicznej: 73.2
i. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
j. usług szkoleniowych: 85.
GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015
symbol ex 49.4, ex 52.1, tj.:
49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.11 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.11.0 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.12 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.12.0 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.13 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.13.0 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.14 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49.41.14.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49.41.15 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.16 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.16.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.17 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.17.0 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.18 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.18.0 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.19.0 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.2 WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
49.41.20 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.41.20.0 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.42 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.42.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.42.11 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.11.0 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.19 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
49.42.19.0 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
52.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.11 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.11.0 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.12 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.13 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.13.0 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.19 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów