×

Pliki JPK na żądanie do skarbówki – kogo dotyczy?

Pliki JPK na żądanie do skarbówki – kogo dotyczy?

Jednolite Pliki Kontrolne JPK zostały wprowadzone wg art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku. Wprowadzone przedewszytskim do szybkiego przekazywania ordynacji podatkowej informacji o transakcjach podmiotów (początkowo tylko dotyczył faktur – VAT). Zdecydowanie przyśpieszył proces kontroli oraz weryfikacje transakcji oraz częściowo wyeliminował tzw. puste faktury.

 1. Jakie zestawienia JPK powinni przygotowywać przedsiębiorcy?

Od 1 lipca 2018 polscy podatnicy mają obowiązek przekazywania do Urzędu Skarbowego na żądanie następujących plików JPK:

– JPK_FA – dotyczy faktur VAT

– JPK_MAG – dotyczy dokumentów magazynowych

– JPK_PKPIR – obejmuje zapisy ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

– JPK_EWP – dotyczy zapisów dokonanych w ewidencji przychodów prowadzonej przez ryczałtowca

– JPK_WB – obejmuje wszelkie zapisy związane z obrotami na firmowych rachunkach bankowych

– JPK_KR – odzwierciedla zapisy ujęte w księgach rachunkowych (pełna księgowość).

 

2. Kto kontroluje JPK?

Powyższe pliki wysyła się na żądanie KAS (Krajowej Administracji Skarbowej ) w przypadku kontroli podatkowej, celno-skarbowej, czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego.

3. Skąd pobrać pliki JPK?

Obowiązek przesłania plików JPK na żądanie KAS spoczywa na przedsiębiorcy. Plik JPK_WB można uzyskać z banku, plik JPK_MAG należy wygenerować z programu magazynowego, a JPK_FA z programu do wystawiania faktur. Klienci naszego biura mają możliwość bezpłatnego skorzystania z platformy Comarch ERP XT, która pozwala w łatwy sposób wystawiać faktury sprzedaży, a także wygodnie stworzyć plik JPK_FA.

Więcej informacji na stronie:

https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk

Zmiany w leasingu od 2019 roku – ostatni dzwonek na wyższe koszty!

Od 1 stycznia 2019 roku planowane jest wprowadzenie ograniczeń rozliczenia samochodów osobowych użytowanych w firmie na podstawie umowy leasingu. Podpisanie umowy do końca roku to nie tylko wyższe koszty uzyskania przychodów, ale również ostatni dzwonek na obniżenie podatku za 2018 rok!

Co się zmieni od stycznia 2019 roku?

Planowane zmiany mają na celu utrudnienie przedsiębiorcom ujęcia w kosztach pełnych rat leasingowych. Ograniczenia dotyczyć mają samochodów luksusowych, czyli o wartości powyżej 150 000 zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 000 zł w odniesieniu do samochodów elektrycznych. Opłaty leasingowe w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł/225 000 zł pozostaje do wartości auta będącego przedmiotem umowy nie będą stanowić kosztów podatkowych.

Dodatkowo jeżeli składową raty leasingowej stanowić będą również opłaty eksploatacyjne, to tą część raty przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jedynie w 75%.

Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 rozliczane będą na dotychczasowych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu, ale tylko pod warunkiem, że po dniu 31 grudnia 2018 roku umowa nie zostanie zmieniona. W razie jakichkolwiek modyfikacji warunków umowy, zastosowanie będą miały nowe regulacje prawne dotyczące rozliczenia pojazdów leasingowanych.

Przedsiębiorcom rozważającym skorzystanie z oferty leasingu polecamy możliwie szybkie dopełnienie formalności. Zgodnie z wydanymi interpretacjami podatkowymi, wystarczające dla zastosowania starych, korzystniejszych zasad rozliczenia leasingu będzie samo zawarcie umowy jeszcze w 2018 roku, bez znaczenia będzie natomiast termin odbioru pojazdu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy leasingowej- minimum formalności, korzystne ceny i fachowi doradcy! Specjaliści do spraw leasingu pomogą wybrać optymalną ofertę i dołożą wszelkich starań, aby umowa została podpisana w możliwie najkrótszym czasie.

Warto mieć na uwadze, że ewentualne obniżenie podatku dochodowego za 2018 rok możliwe jest jedynie dzięki kosztom poniesionym jeszcze w tym roku. Dodatko należy pamiętać, że aby rozliczyć wydatek, a tym samym zmniejszyć zobowiązanie podatkowe, niezbędne jest uzyskanie faktury wystawionej jeszcze w 2018 roku.

Jak wrzucić w koszty firmy podróż zagraniczną?

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie nawiązywanie stosunków biznesowych z kontrahentami z innych państw może przyczynić do znacznego zwiększenia zysków firmy. W celu spotkania z kontrahentem zagranicznym przedsiębiorcy wyjeżdżają w podróże służbowe do innych krajów. Jak rozliczyć podróż zagraniczną w firmie?

Aby móc faktury wrzucić w koszty firmy, koszt musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. W związku z powyższym przedsiębiorca powinien być w stanie udowodnić, że wyjazd był związany z działalnością gospodarczą (np. celem jego było spotkanie z klientem), ponieważ tylko wówczas może on stanowić koszt firmy.

Koszty wyżywienia przedsiębiorcy wyjeżdżającego w zagraniczną podróż służbową nie mogą być rozliczone na podstawie faktur- w tym celu stosuje się mechanizm diet. Co do zasady diety stanowią koszt uzyskania przychodu, ale do wysokości limitów określonych w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość diety jest uzależniona od państwa do którego jedzie przedsiębiorca, a także od długości wyjazdu.

Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

1) lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju;

2) lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

3) morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

 1. za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości,
 2. za niepełną dobę podróży zagranicznej:
  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Należy mieć przy tym na uwadze, że jeżeli przedsiębiorca ma zapewnione bezpłatne wyżywienie (lub np. w ramach usługi hotelowej jest zapewnione śniadanie), wysokość diety pomniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 1. śniadanie – 15% diety,
 2. obiad – 30% diety,
 3. kolacja – 30% diety.

Pozostałe wydatki związane z podróżą służbową przedsiębiorcy, aby mogły stanowić koszt firmy muszą być odpowiednio udokumentowane np. fakturami lub potwierdzeniami opłat za autostradę/ parkingi. W sytuacji, gdy przedsiębiorca jedzie prywatnym samochodem, to powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

W celu rozliczenia wyjazdu służbowego przedsiębiorcy najbardziej pomocne będzie uzupełnienie druku” polecenie wyjazdu służbowego” w którym zostaną zawarte dane: cel podróży, data, godzina i miejscowość wyjazdu/ przyjazdu, środek lokomocji, dojazdy udokumentowane, diety, noclegi potwierdzone fakturami, inne wydatki wg. załączników np. ewidencja przebiegu pojazdu, faktury/paragony za paliwo. Pod sporządzone polecenie wyjazdu służbowego należy podpiąć wszystkie dokumenty potwierdzające ujęte w nim koszty.

Rozliczanie handlu kryptowalutami na gruncie PCC i VAT cz.1

Coraz bardziej popularne inwestowanie w kryptowaluty niesie za sobą również wiele zapytań jak prawidłowo roliczyć podatki z tytuły nabycia, wymiany i sprzedaży kruptowalut?

Stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej, Sądów i Ministerstwa Finansów w tej sprawie zmieniały się już wielokrotnie, dlatego Ministerstrwo Finansów zdecydowało się zabrać oficjalne stanowisko, w związku z czym na swojej stronie internetowej umieściło biuletyn informacyjny, z którego wynika, jak należy rozliczyć podatki z tytułu nabycia, wymiany i sprzedaży kryptowalut. Poniżej postaramy się podsumować krótko te informacje.

Obrót kryptowalutami przez osoby fizyczne dotyczy trzech podatków:

 • Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • Podatku od towarów i usług (VAT)
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Poniżej omówimy dwa podatki PCC i VAT:

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Zgodnie z biuletynem Ministerstwa Finansów umowa sprzedaży oraz zamiana kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego.

Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności. Wyjątek stanowi umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta podatkiem VAT – w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Jednak miesiąc temu (tj. 12 lipca 2018) r., opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, które zmienia dotychczasowe stanowisko Ministerstwa Finansów. Podsumowując ww. rozporządzenie zwolnione z zapłaty podatku PCC będą umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonane od dnia 13 lipca 2018 (wejście w życie przepisów) do dnia 30 czerwca 2019 r.


Podatek od towarów i usług (VAT)

Działalność w zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. kryptowalutę. Oznacza to, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje w momencie sprzedaży/wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, jak również w momencie wymiany jednej kryptowaluty na inną.

Podstawą opodatkowania jest otrzymane wynagrodzenie (zarówno w zakresie kupna/sprzedaży za walutę tradycyjną, jak i za inną kryptowalutę) wyrażone w złotówkach (PLN).

Jak rozliczyć podatek dochodowy PIT w odniesieniu do handlu kryptowalumai? Odpowiedź już niebawem na naszym blogu!

Split Payment – jak korzystać ze środków na koncie VAT, jak zapłacić fakturę?

Od 1 lipca 2018 weszły w życie zmiany dotyczące split payment – inaczej mówiąc mechanizmu podzielonej płatności. Ideą mechanizmu podzielonej płatności jest stworzenie osobnych rachunków bankowych służących do rozliczania VAT.

Banki utworzyły takie rachunki automatycznie do każdego konta firmowego (split payment, skierowany jest jedynie do transakcji pomiędzy dwoma firmami i nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej). W praktyce mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że należność za fakturę przelewamy na dwa rachunki bankowe: kwotę netto z faktury przekazujemy na rachunek bankowy kontrahenta, a kwotę VAT na jego rachunek VAT. W banku, gdy chcemy wysłać przelew pojawia się pole wyboru, gdzie należy zdecydować, czy przelew ma być standardowy, czyli podajemy dane kontrahenta, numer rachunku bankowego, opis i kwotę, czy chcemy skorzystać z zapłaty zgodnej ze split payment.

Jak zapłacić używając mechanizmu podzielonej płatności w praktyce?

W przypadku wyboru podzielonej płatności przelew wygląda następująco (przykładowy przelew z losowo wybranego banku).

Jak widać na powyższym przykładzie, nie trzeba posiadać środków na swoim rachunku bankowym VAT żeby skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Środki zostaną pobrane z tego samego rachunku, co kwota netto faktury, ale u dostawcy środki pieniężne trafią w odpowiednio podanych kwotach na podany w przelewie rachunek bankowy oraz powiązany z nim rachunek VAT. Nie ma konieczności podawania numeru rachunku VAT odbiorcy, gdyż środki wskazane, jako zapłata VAT będą automatycznie kierowane na ten rachunek bankowy u odbiorcy. W z związku z powyższym nie ma potrzeby podawania numeru rachunku VAT na wystawianych fakturach VAT.

Warto także wiedzieć, że jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji jesteśmy zmuszeni zrezygnować ze zbiorczych przelewów. Zapłatę za każdą fakturę należy potraktować, jako osobną transakcję. Niektóre banki, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów stworzyły narzędzie polegające na tworzeniu pakietów przelewów. Niestety jest to kwestia indywidualna banku, dlatego należy dopytać o tę możliwość w banku, w którym założony został rachunek przedsiębiorstwa.

Mechanizmu płatności podzielonej nie można stosować do zapłat na podstawie faktur pro forma, lub przedpłat bez wystawionych faktur zaliczkowych. Aby dokonać tego typu płatności należy posiadać fakturę VAT lub fakturę zaliczkową VAT.

Jak korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Środki zgromadzone na rachunku bankowym VAT są własnością przedsiębiorcy, jednak korzystanie z nich jest ograniczone. Można nimi zapłacić zobowiązania do Urzędu Skarbowego lub pobrać z niego środki do zapłaty VAT-u od faktury zakupu (nie można wykorzystywać tych środków do zapłaty choćby części wartości netto faktury).

W przypadku zgromadzenia dużej ilości środków na rachunku VAT można je „uwolnić”, czyli przelać na konto bankowe prowadzone dla celów działalności gospodarczej, ale tylko i wyłącznie za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego wydawaną do 60 dni od daty otrzymania wniosku od podatnika.

Na dzień dzisiejszy mechanizm płatności podzielonej jest dobrowolny, dlatego warto znać konsekwencje wyboru tej formy płatności. Główną wadą, jest fakt zablokowania części środków pieniężnych przedsiębiorstwa na rachunku VAT, dodatkowo dochodzi kwestia pojedynczych przelewów za faktury.

Wśród korzyści wprowadzenia split payment wymienić można:

 • możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty VAT w terminie 25 dni, pod warunkiem, że będzie to zwrot na rachunek VAT,
 • uniknięcie sankcji podatkowych, czy podwyższonych odsetek od zaległości z tytułu VAT.
Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018

Od 01.01.2018 kwota minimalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowie o pracę na pełnym etacie wynosi 2 100,00 zł brutto.

Jednakże zarówno pracodawca i pracownik chcą bardziej szczegółowych wyliczeń. Pracodawcę interesuję to, ile tak naprawdę będzie kosztowało go zatrudnienie takiej osoby, natomiast pracownika interesuje kwota, którą faktycznie dostanie.

Zatem co tak naprawdę kryje się pod kwotą 2 100,00 brutto? Poniżej znajdziemy odpowiedź na to pytanie.

Kwota brutto jest punktem wyjściowym do obliczeń zarówno składek ZUS jakim podlega osoba zatrudniona na umowę o pracę jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4).

Ubezpieczenie/

Podatek

Wysokość skłądek finansowanych przez pracownika*Wysokość skłądek finansowanych przez pracodawcę*
Emerytalne9,76%204,969,76 %204,96
Rentowe1,5 %31,506,5 %136,50
Wypadkowe1,67 %**35,07
Chorobowe2,45 %51,45
Fundusz Pracy 2,45 %51,45
Fundusz Garantowanych Świadczeń Pracowniczych0,10 %2,10
Składka zdrowotna 9,00%163,092)
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku dochodowego 7,75 %140,44
Podatek dochodowy 18 % – (1/12*556,02)-7.75% składki zdrowotnej119,001)

*Wysokość składek liczona jest od podstawy wymiaru składek

**. Dla firm zatrudniajacyc <9 pracowników składka ta wynosi. Procent ustalany w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i liczby ubezpieczonych pracowników.

 • Podstawa do obliczenia podatku dochodowego:

2100,00-(204,96+31,5+51,45)-111,25*= 1 700,84 –po zaokrągleniu 1 701,00 zł

 • Podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne:

2100,00-(204,96+31,5+51,45)=1 812,09 zł

Wynagrodzenie netto ( ważne z punktu widzenia pracownika):

2100,00-204,96-31,5-51,45-163,09-119,00=1 530,00 zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika (ważny z punktu widzenia pracodawcy)

2100,00+ 204,96+136,50+35,07+51,45+2,1= 2530,08

*Koszt uzyskania przychodu jest uzależniony od tego czy miejsce pracy pracownika jest w tym samym miejscu co jego miejsce zamieszkania oraz od ilości stosunku pracy

Zmiany w PIT w 2018 roku w pigułce.

Przy szeregu zmian w prowadzonych w 2018 roku, mających za zadanie uszczelnić system podatkowy w Polsce pojawiły się również zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewątpliwie najbardziej skorzystają na nich najmniej zarabiający. Sprawdź co dotyczy Twojej firmy.

 

1.Zmiana kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku będzie uzależniona od osiągniętych dochodów:

 • Osoby zarabiające rocznie do 8.000 zł nie zapłacą podatku,
 • W przypadku dochodów w przedziale 8 tys. zł – 13 tys. zł, kwota wolna stopniowo spada od poziomu 8 tys. zł i jest tzw. degresywna, oblicza się ją według poniższego wzoru dla poszczególnego poziomu dochodów:

1440 zł pomniejszone o kwotę obliczaną wg wzoru:

883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł

 • Osoby zarabiające powyżej 13 tys. zł, ale mniej niż 85 528 zł mogą korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3.091 zł, w praktyce oznacza to że osoba zatrudniona na stawce najniższą krajową mieści się w tym przedziale,
 • Dla podatników o dochodach w przedziale od 85 528 zł. do 127 tys. zł kwota wolna spada – do zera przy dochodzie powyżej 127 tys. zł.,

556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85528 zł) / 41472 zł

 • Osobom zarabiającym więcej niż 127 tys. zł. nie przysługuje żadna kwota wolna od podatku.

 

2.Limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców w górę

Dwukrotnie, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie podwyższono limit pozwalający na stosowanie przez twórców 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zarazem jednak będą ograniczenia, bo podwyższone koszty będą mogli stosować tylko podatnicy wymienieni w ustawie m.in. publicyści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną.

Z preferencyjnych warunków nie skorzystają:

copywriterzy, inżynierowie i projektanci, specjaliści IT (poza programistami), tłumacze, analitycy, doradcy specyficznych branż, projektanci odzieży, geodeci itd.

 

3.Opodatkowanie przychodów z najmu na nowych zasadach

Jeśli roczne przychody z najmu przekroczą kwotę 100 tys. zł, zastosowania 8,5 proc. stawki ryczałtu będzie niemożliwe. Nadwyżka przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ponad kwotę 100 tys. zł będzie opodatkowania ryczałtem w wysokości 12,5 proc.

 

4. Limit jednorazowej amortyzacji

Zwiększeniu uległa wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów z 3.500 zł do 10.000 tys. zł.

 

5. Zaliczki na podatek

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1.000 zł. Zmiana ta nie dotyczy prowadzących działalność opodatkowanych ryczałtem od przychodów

Czy można wysłać notę korygującą e-mailem?

Nota Korygująca. Czy można ją wysłać i akceptować za pomocą e-mail?

Zdarza się że przy wystawianiu faktury pojawi się błąd np. w adresie, NIPie, dacie sprzedaży/wystawienia dokumentu, czy nr faktury. Można wówczas zrobić korektę faktury przy pomocy noty korygującej. Należy wystawić dokument z poprawnymi danymi i wysłać do akceptacji klienta. Klient natomiast powinien podpisać ją i odesłać. Zdarza się, że klient nie chce odesłać jej pocztą ze względu na koszty itp. Czy możemy wówczas skorzystać z formy akceptacji on-line np. Przez e-mail?

Okazuje się, że tak ponieważ w przepisach nie ma opisanego konkretnego sposobu akceptacji noty i jej dostarczenia. Wysłanie noty korygującej do kontrahenta przy pomocy skrzynki elektronicznej powinno zawierać zapis, że kontrahent ma np. 14 dni od dostarczenia na wyrażenie sprzeciwu do przesłanego dokumentu. Po tym terminie uważa się, że nota została zaakceptowana tzw. milczącą zgodą.

 

Jakie dane możemy skorygować notą korygującą?

– data wystawienia i nr faktury,

– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

– numery identyfikacyjne podatnika (sprzedawcy) i nabywcy,

– data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/usługi

– data otrzymania zapłaty,

– nazwa (rodzaj) towaru/usługi;

– termin płatności,

– adnotacje na fakturze np. „odwrotne obciążenie”,

– sposób zapłaty przelew/gotówka/karta

 

Jakich danych nie można korygować notą korygującą?

Dane które nie podlegają korekcie na nocie korygującej są ściśle określone przez ustawodawce. Nie można zmieniać przede wszystkim podmiotu umowy sprzedaży, oraz danych takich jak:

– miary i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

– kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

– wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,

– stawkę i kwotę podatku,

– sumę wartości sprzedaży netto i kwotę sprzedaży ogółem.

Zmiany w ZUS i wynagrodzeniach w 2018 roku

W nowym 2018 roku wprowadzono szereg zmian w wynagrodzeniach oraz ZUS które bezpośrednio trafiają w portfel przedsiębiorców. Począwszy od zwiększenia płacy minimalnej, przez zakaz handlu w niedziele. Przygotowaliśmy zestawienie zmian w “pigułce”, sprawdź co dotyczy Twojej firmy.

1. Płaca minimalna

Etat

Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na etat od 1 stycznia 2018 roku wynosić będzie 2.100,00 brutto. Jeśli w umowie o pracę z pracownikiem wskazana jest kwota niższa niż 2.100,00 zł. brutto należy przygotować aneks do umowy.

Umowa zlecenie

Minimalna stawka godzinowa pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie wynosić będzie 13,70 zł. brutto. Do obowiązku zleceniodawcy należeć będzie prowadzenie ewidencji przepracowanych faktycznie godzin.

2. E-składka

Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki przedsiębiorca opłaci jednym zwykłym przelewem. Zmienia się również konto, na które należy wpłacać składki – każdy płatnik otrzymał swój własny, indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Dotychczasowe rachunki zostały zamknięte.

3. Zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Pracodawca poprzez profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie.

Pracownik nie będzie musiał już dostarczać zwolnienia pracodawcy.

4. Zatrudnianie cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie sezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich.

5. Zakaz handlu w niedziele

Od 1 marca 2018 roku zacznie się stopniowe ograniczanie handlu w niedziele. W tym roku sklepy otwarte będą w dwie niedziele w miesiącu (pierwszą i ostatnią), w 2019 roku zakupy zrobimy już tylko w ostatnią niedzielę, a w 2020 zakaz obejmie wszystkie niedziele (z pewnymi wyjątkami, np. przed świętami). Ustawa przewiduje kilkadziesiąt wyjątków od zakazu handlu. Otwarte będą mogły być m. in. stacje paliw, kwiaciarnie i lodziarnie oraz te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel.