×
Blog
8 stycznia 2018 / Expert Chandon Waller / KadryObrót gospodarczyZUS

Zmiany w kwotach składek ZUS płaconych przez przedsiębiorców w 2018 roku

 

Od 1.01.2018 wzrośnie podstawa do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy –

podstawa wymiaru składek ZUS wyniesie 2.665,80 zł.

 

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na rok 2018 wynosić będą:

Składki pełneSkładki preferencyjne
Podstawa wymiaru2 665,80 zł630,00 zł
Składka emerytalna520,36 zł122,98 zł
Składka rentowa213,26 zł50,40 zł
Składka chorobowa65,31 zł15,44 zł
Składka wypadkowa47,98 zł11,34 zł
Składka na Fundusz Pracy65,31 zł
Łącznie bez składki zdrowotnej912,22 zł200,16 zł
Wzrost w stosunku do roku 20174,2%5,0%

 

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej na rok 2018 zostanie ogłoszona w połowie styczniu 2018 roku, przewidywana wartość składki będzie wynosiła ok 307,00 zł.

Osoby które po raz pierwszy zakładają działalność nadal będą mogły korzystać z preferencyjnych warunków dla przedsiębiorców opłacających ZUS w pierwszych 2 latach prowadzonej działalności gospodarczej.