×
Blog
8 stycznia 2018 / Expert Chandon Waller / KadryObrót gospodarczyZUS

Zmiany w kwotach składek ZUS płaconych przez przedsiębiorców w 2018 roku

 

Od 1.01.2018 wzrośnie podstawa do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy –

podstawa wymiaru składek ZUS wyniesie 2.665,80 zł.

 

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na rok 2018 wynosić będą:

Składki pełne Składki preferencyjne
Podstawa wymiaru 2 665,80 zł 630,00 zł
Składka emerytalna 520,36 zł 122,98 zł
Składka rentowa 213,26 zł 50,40 zł
Składka chorobowa 65,31 zł 15,44 zł
Składka wypadkowa 47,98 zł 11,34 zł
Składka na Fundusz Pracy 65,31 zł
Łącznie bez składki zdrowotnej 912,22 zł 200,16 zł
Wzrost w stosunku do roku 2017 4,2% 5,0%

 

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej na rok 2018 zostanie ogłoszona w połowie styczniu 2018 roku, przewidywana wartość składki będzie wynosiła ok 307,00 zł.

Osoby które po raz pierwszy zakładają działalność nadal będą mogły korzystać z preferencyjnych warunków dla przedsiębiorców opłacających ZUS w pierwszych 2 latach prowadzonej działalności gospodarczej.