×
Blog
3 września 2018 / Expert Chandon Waller / Obrót gospodarczyPodatek VAT i Akcyza

Sprzedaż mieszana – usługi zwolnione i objęte VATem w jednej firmie. Jak je rozliczyć?

Wielu przedsiębiorców dokonuje sprzedaży w obrębie swojej firmy zarówno opodatkowanej jak i zwolnionej z podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to tzw. sprzedaż mieszana, którą należy rozliczać w szczególny sposób. Jak obliczyć proporcję? Jak przygotowywać faktury?

Na wstępie prowadzenia sprzedaży mieszanej należy wyznaczyć tzw. szacunkowy wskaźnik proporcji, za pomocą którego będą rozliczanie faktury zakupowe dotyczące obu rodzajów działalności (np. faktury za telefon, internet). Powyższy wskaźnik oblicza się za pomocą następującego wzoru:

sprzedaż opodatkowana

*wskaźnik proporcji VAT = ——————————————————————— * 100%

(sprzedaż opodatkowana + sprzedaż zwolniona)

*Wynik zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

 

Warto mieć przy tym na uwadze, że jeżeli szacunkowa proporcja:

  1. nie przekroczyła 2%- podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 0%
  2. przekroczyła 98% oraz kwota podatku, która nie podlega odliczeniu (wynikająca z zastosowania proporcji) była w skali roku mniejsza niż 500 zł- podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 100%.

O rozpoczęciu sprzedaży mieszanej i wyborze szacunkowej proporcji na dany rok, należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego za pomocą wniosku. Naczelnik urzędu powinien zaakceptować przedstawiony wskaźnik, bądź ustalić inną proporcję. Stanowisko urzędu zostanie przedstawione na piśmie.

W dalszej kolejności faktury zakupowe należy podzielić na trzy kategorie:

  1. dotyczące sprzedaży opodatkowanej- od tych faktur odlicza się cały podatek VAT (z wyjątkiem kosztów związanych z samochodami, które używa się w sposób mieszany: do działalności gospodarczej i prywatnie)
  2. dotyczące sprzedaży zwolnionej- od tych faktur nie mamy prawa odliczyć podatku VAT
  3. dotyczące obu rodzajów działalności (zarówno opodatkowanej jak i zwolnionej z podatku VAT) np. faktury za wynajem lokalu, usługę księgowości, telefon, internet- podatek VAT rozlicza się wg ustalonej proporcji.

 

Na przykład jeżeli szacunkowy wskaźnik proporcji został ustalony na 89%, a otrzymana faktura za internet opiewa na kwotę 100 zł netto, 23% VAT, to podatnik ma prawo odliczyć 20,47 zł podatku VAT, a pozostały podatek wraz z kwotą netto stanowi koszt działalności gospodarczej (i tym samym pomniejsza podatek dochodowy do zapłaty).

 

Po zakończonym roku należy ustalić realny wskaźnik proporcji sprzedaży mieszanej na podstawie sprzedaży za cały rok i dokonać korekty w deklaracji VAT (w styczniu-w przypadku rozliczania deklaracji w okresach miesięcznych, bądź w kwietniu- gdy podatnik rozlicza się kwartalnie). Roczna korekta VAT stanowi przychód/ koszt podatkowy w miesiącu złożenia deklaracji VAT. Realny wskaźnik podatku VAT za rok poprzedni jest jednocześnie prognozowaną proporcją na obecny rok. Po ustaleniu rzeczywistego wskaźnika nie ma już obowiązku zgłaszania jego wysokości do naczelnika urzędu skarbowego.