×
Blog
17 maja 2023 / Expert Chandon Waller / [Pytania od czytelników]AktualnościBez kategoriiZUS

Rozliczanie składek zdrowotnych – sprawdź, zanim upłynie termin

Aktualnie przedsiębiorcy po raz pierwszy mają obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Za chwilę mija jego termin. W związku z wieloma pytaniami o sposób ich rozliczania oraz zwrot nadpłaty, zgromadziliśmy poniżej info w pigułce.

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kiedy i jak ją rozliczyć?

Rozliczenia rocznego składki zdrowotnej należy dokonać najpóźniej do 22 maja 2023 roku, korzystając z dokumentów rozliczeniowych ZUS za kwiecień 2023 roku. Składa się je wraz z deklaracją ZUS DRA lub ZUS RCA.

W jaki sposób wyliczana jest podstawa składki zdrowotnej?

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest ustalana w zależności od:

  • rodzaju działalności pozarolniczej, którą prowadzi płatnik,
  • formy opodatkowania jego przychodów z tej działalności (zasady ogólne – skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej, podatkiem liniowym) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą miesięczne składki zdrowotne, które stanowią zaliczki na roczną składkę zdrowotną.

Co z nadpłatą za składkę zdrowotną?

Jeśli suma zaliczek wpłaconych miesięcznie przez przedsiębiorcę w 2022 roku przewyższa należną roczną składkę zdrowotną, przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaty. Teoretycznie w portalu PUE ZUS taki wniosek po wykazaniu nadpłaty zostanie wygenerowany automatycznie. W praktyce, aby został uznany za złożony, przedsiębiorca powinien go zweryfikować, podpisać i wysłać przed 1 czerwca 2023. Nadpłata powinna pojawić się na koncie płatnika do 1 sierpnia 2023 roku.