×
Blog
6 grudnia 2022 / Iwona / AktualnościBez kategorii

Restrukturyzacja firmy – czym jest i jakie są z niej korzyści

Restrukturyzacja firmy – czym jest i jakie są z niej korzyści

Gdy Twoja firma traci płynność finansową, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Zamknięcie działalności gospodarczej i rozpoczęcie postępowania upadłościowego to krok ostateczny. Tymczasem w przypadku Twojego biznesu być może wystarczy restrukturyzacja. Jakie są z niej korzyści i jaką daje gwarancję skuteczności?

 

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja to szereg takich działań – prawnych, organizacyjnych, zarządczych, kapitałowych – których celem jest zoptymalizowanie firmy pod każdym kątem, a w efekcie – uniknięcie kryzysu finansowego i podniesienie jej wartości. Często jest jedynym sposobem, aby uniknąć ogłoszenia upadłości. Po zakończeniu procedury restrukturyzacji biznes ma stać się bardziej rentowny, a firma powinna odzyskać finansową płynność.

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

W ogromnym uproszczeniu, postępowanie restrukturyzacyjne przekształca struktury firmy w zakresie organizacji i/lub aktywów i pasywów. W teorii istnieją 4 rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego – jeden bazuje na zmianach wewnątrz firmy, pozostałe zaś na jej oddłużaniu. W praktyce podejmujesz kilka (lub wszystkie) z poniższych działań:

 • analizujesz sytuację, ustalasz priorytety,
 • zmieniasz sposób funkcjonowania biznesu lub jego skalę w zależności od koniunktury rynku,
 • modyfikujesz strukturę firmy by poprawić jej efektywność,
 • redukujesz bieżące koszty, poprawiasz relacje z wierzycielami, renegocjujesz warunki umów, ustalasz nowy, korzystny harmonogram spłat należności, szukasz inwestora i innych dodatkowych źródeł finansowania,
 • sprzedajesz aktywa i pasywa na rzecz priorytetowych podmiotów,
 • wdrażasz stosowne działania marketingowe i zarządcze,
 • wprowadzasz zmiany w kwestiach własnościowych (zmiany personalne, podział, fuzja),
 • zawieszasz możliwość awansu, redukujesz wynagrodzenia, ograniczasz ilość miejsc pracy,
 • modernizujesz procesy produkcji.

Na restrukturyzację decydują się przedsiębiorstwa niewypłacalne lub zagrożone utratą wypłacalności, które jednocześnie mają na tyle duży potencjał rozwojowy, by po podjęciu środków naprawczych odzyskać stabilność.

Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego

Poddając firmę restrukturyzacji, musisz się przygotować na radykalne środki. Zyski jednak powinny przewyższyć straty. Najważniejsze z korzyści skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego to:

 • uniknięcie postępowania upadłościowego,
 • zaspokojenie wierzycieli, oddłużenie firmy,
 • korzystniejsze rozwiązania dla wierzycieli niż w przypadku postępowania upadłościowego,
 • przywrócenie płynności finansowej,
 • uniknięcie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania firmy.

Oczywiście przez postępowanie restrukturyzacyjne Ty i Twoja firma nie musicie przechodzić sami. Zapewniamy doradztwo i pełne wsparcie na każdym z jego etapów.