×
Blog
15 marca 2024 / Expert Chandon Waller / Aktualności

Prawa Konsumenta – o statusie Konsumenta i ochronie konsumenckiej

Zakupy w Internecie stanowią normę w dzisiejszym świecie. Szeroki wybór asortymentu, łatwość wysyłki, a przede wszystkim komfort zakupów z domu to argumenty przez które wiele osób decyduje się kupować w Internecie. Kupujemy niemal wszystko, od zwykłych rzeczy codziennego użytku, jak np. środki czystości, art. spożywcze, poprzez przedłużenie abonamentów (internetowe, telefoniczne), przedmiotów RTV oraz AGD, aż po zawieranie wszelakich innych umów sprzedaży na odległość. Co daje status konsumenta i co warto wiedzieć o prawach konsumenckich?

Status konsumenta

Konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą ani zawodową. Formalnie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być traktowana jak konsument – nawet jeśli jest dużym przedsiębiorcą który osiąga znaczne dochody i duży majątek. Osoby prawne nie mają statusu konsumenta. To oznacza, że spółka, spółdzielnia ani stowarzyszenie w żadnych okolicznościach nie mogą korzystać z ochrony konsumenckiej.

 

Ochrona konsumencka a odstąpienie od umowy zakupu

Należy pamiętać, że w każdym z takich przypadków, jako konsument, mamy prawo odstąpić od umowy zakupu, zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta konsument może bez podania przyczyny odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez ponoszenia kosztów. Istnieją jednak pewne wyjątki w odniesieniu do poniesionych kosztów zakupu. Między innymi, jeżeli wybierzemy inny niż najtańszy oferowany przez przedsiębiorcę zwykły sposób dostawy zakupionego towaru. W w/w przypadku przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta. Ponadto konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował go uprzednio o konieczności poniesienia takowych kosztów lub koszty te zgodził się ponieść samodzielnie.

Prawa Konsumenta a rękojmia

Należy jednak podkreślić, że czymś zupełnie innym jest odstąpienie od umowy bez podania przyczyny a, a czym innym rękojmia za wady fizyczne rzeczy lub niezgodność towaru z umową. Jak stanowi art. 556 kodeksu cywilnego, za wadę rzeczy sprzedanej odpowiada względem kupującego sprzedawca (przedsiębiorca, ale również każda osoba fizyczna) – tym właśnie jest rękojmia.

Jeżeli zakupiona przez nas rzecz jest uszkodzona np. przy zakupie telefonu jego ekran jest pęknięty bądź niezgodna z opisem np. przy zakupie czarnej koszuli otrzymujemy koszulę różową, przysługuje nam prawo do złożenia wniosku o obniżenie ceny za towar lub odstąpienia od umowy. Jeżeli jednak sprzedawca niezwłocznie oraz bez nadmiernych niedogodności wadę rzeczy usunie lub wymieni rzecz na wolną od wad, wskazane powyżej możliwości kupującego nie mają zastosowania. Kupujący może również samodzielnie zażądać od sprzedawcy usunięcia wad lub wymiany rzeczy.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec konsumenta wygasa po upływie dwóch lat.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

W powyższych kwestiach można zasięgnąć pomocy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), czyli instytucji, która zajmuje się kwestiami związanych z prawami Konsumenta. Stoi również na straży przed nieuczciwymi praktykami sprzedających. Urzędnik pomoże Ci napisać pismo (np. do sądu), udzieli porady i informacji prawnej. Należy pamiętać, że będzie on dążył do polubownego zamknięcia sprawy dla obu stron.

Pamiętaj – skorzystanie z usług Rzecznika Praw Konsumenta oraz UOKiK-u jest zupełnie bezpłatne.

I co najważniejsze, przed podpisaniem dokumentu dokładnie go przeczytaj. Nie musisz być ekspertem w każdej dziedzinie. Zawsze możesz się skonsultować z profesjonalnym doradcą.