×
Blog
3 grudnia 2017 / Expert Chandon Waller / Inne podatki i opłatyKadryPodatki dochodowe

Pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika, współfinansowane przez pracodawcę

Dofinansowane pakiety medyczne dla rodziny pracownika jako dochód pracownika

Pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika jeśli są współfinansowane z konta pracodawcy należy zaliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy a nie jakby mogło się wydawać do przychodów z innych źródeł członków rodziny.

Wynika to z faktu, iż umożliwienie korzystania z pakietów medycznych rodziny pracownika jest ściśle związane z jego umową o pracę z pracodawcą i warunków które on oferuje dla swoich pracowników.

W takim wypadku nie odpłatne świadczenie (po części finansowane przez firmę) otrzymuje pracownik. Przychodem będzie kwota świadczenia poniesionego przez pracodawcę na rzecz rodziny pracownika.

Administracja płac