×
Blog
14 sierpnia 2023 / Expert Chandon Waller / AktualnościKadry

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – co powinni wiedzieć przedsiębiorcy z branży transportowej

Polski ustawodawca dostosowuje polskie prawo do unijnych dyrektyw. To właśnie dlatego powstał tzw. Pakiet Mobilności I. Jego głównym celem jest usprawnienie sektora transportu drogowego pod względem bezpieczeństwa, efektywności i odpowiedzialności społecznej. Ustawa ma zabezpieczać interesy obu stron – pracowników (warunki pracy i ochrona socjalna) oraz pracodawców (warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczciwej konkurencji). 19 sierpnia wchodzi w życie część tych rozwiązań, m.in. o delegowaniu kierowców.

Kogo dotyczy ustawa o delegowaniu kierowców?

Ustawa dotyczy przewoźników drogowych, którzy:

 • mają siedzibę w innym państwie;
 • kierują tymczasowo pracownika-kierowcę do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

Jakie zasady ustala ta ustawa?

W ustawie znajdziemy wytyczne dotyczące:

 • procedury delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców;
 • obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;
 • współpracy między Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie przepływu informacji;
 • współpracy międzynarodowej pomiędzy organami państw członkowskich UE w zakresie delegowania kierowców na terytorium RP;
 • kar za naruszanie przepisów.

Od kiedy ustawa o delegowaniu kierowców wchodzi w życie?

Częściowo od 19 sierpnia 2023.

Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorcy z branży transportu drogowego?

 1. Zgłoszenie kierowcy przez system informatyczny IMI (umożliwiający delegowanie kierowców na terenie UE) najpóźniej w chwili rozpoczęcia pracy.
 2. Zapewnienie kierowcy dokumentów (w wersji elektronicznej lub papierowej):
  -kopii zgłoszenia oddelegowania
  -listów przewozowych
  -zapisów z tachografu
 3. Jeśli siedziba przewoźnika drogowego znajduje się poza UE – gotowość do przedstawienia dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia kierowcy oraz warunków jego zatrudnienia.

Jakie wyjątki przewiduje ustawa?

Ustawa nie ma zastosowania w przypadku:

 • kierowców delegowanych do pracy w oddziale;
 • kierowców zatrudnionych przez agencję tymczasową;
 • kierowców pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej;
 • niektórych usług transportowych wykonywanych na terenie RP – m.in. tranzytu, przewozu dwustronnego.

O innych istotnych dla przedsiębiorców zmianach informujemy na bieżąco tutaj.