×
Blog
17 stycznia 2020 / Expert Chandon Waller / ZUS

Niski ZUS przy założeniu działalności. Sprawdź ile zapłacisz!

ZUS na start polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start gdy:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje pierwszy raz działalność gospodarczą albo podejmuje ją ponownie, jednak z zastrzeżeniem, że minęło już co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub też zakończenia działalności gospodarczej,
  • prowadzona przez niego działalność nie będzie mogła być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej osoba ta świadczyła pracę w ramach stosunku pracy lub też spółdzielczego stosunku pracy.

Ulga na start jest uprawnieniem, nie jest obowiązkowa. Jeśli prowadzący działalność zrezygnuje z ulgi na start, uprawnienie nie przepada. Będzie mógł z niego skorzystać ponownie, jednak dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia działalności lub jej zawieszenia.

Ważne!

Z opłacania składek społecznych będzie zwolniony tylko sam przedsiębiorca, natomiast osoby przez niego zatrudnione w ramach umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz osoby współpracujące nie będą zwolnione z opłacania składek społecznych.

ZUS na start a ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na korzystanie z ulgi na start, nie jest zwolniony z opłacania składki zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Osoba korzystająca z ulgi na start będzie opłacała składkę zdrowotną co miesiąc w pełnej wysokości, niezależnie od tego, kiedy rozpoczęła korzystanie z ulgi, ponieważ składka zdrowotna jest niepodzielna.

Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej  notowane jest na przykład na 17 stycznia 2020 zarówno za styczeń, jak i kolejne miesiące 2020 r. należy opłacać pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w 2020 r. w wysokości 362,34 zł). Nie ma znaczenia, że działalność rozpoczęła w trakcie miesiąca.

 

Jak ustalić 6 miesięcy?

  • Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, ten miesiąc powinien być traktowany jako pierwszy miesiąc ulgi. Dla działalności założonej 1 lutego 2020 ulga w opłacaniu składek zakończy się 31 lipca 2020.
  • Jeśli natomiast rozpoczęcie prowadzenia działalności notowane jest w trakcie miesiąca, to ulgę rozpoczynamy stosować od pierwszego dnia pełnego miesiąca. Dla działalności założonej 14 lutego 2020 ulgę stosujemy od 1 marca do 31 sierpnia 2020.

 

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start przedsiębiorca może przez kolejne 24 miesiące opłacać składki preferencyjne. Są one obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2020 r. wynosi 780,00 zł. Wyliczenie 24 miesięcy po upływie 6 miesięcy ulgi jest zależne od trybu zakończenia okresu ulgi:

  • jeśli przedsiębiorca rezygnuje z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy, to okres 24 miesięcy będzie liczony od dnia wskazanego na wniosku dotyczącego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych,
  • jeśli przedsiębiorca wykorzysta pełny okres 6 miesięcznej ulgi, wówczas tryb 24-miesięcznej preferencji rozpocznie się od następnego dnia po zakończonym okresie korzystania z ulgi.

Składki preferencyjne (zdrowotna + społeczne) w 2020 roku wynoszą:

  • 609,14 zł – łącznie z chorobową
  • 590,03 zł – bez chorobowej.

Otwarcie firmy