×
Blog
24 lipca 2023 / Expert Chandon Waller / AktualnościKadry

Minimalne stawki dla młodocianych – zmiana od 1.09.2023

Pracodawco! Jeśli zatrudniasz młodocianych pracowników i przyuczasz ich do zawodu, ten artykuł jest dla Ciebie. Od września na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 6.07.2023 wchodzą w życie zmiany w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Jak teraz przedstawiają się minimalne stawki dla pracowników młodocianych?

Na początek przypomnijmy, że zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r., młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane procentowo. Podstawą wyliczeń jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału, które obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Z kolei osoba młodociana to według Kodeksu Pracy osoba, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18 lat (art. 190 KP).

Od 1 września 2023 r. będą Cię obowiązywać nowe stawki procentowe wynagrodzenia dla młodocianych podczas nauki zawodu.

  • W pierwszym roku nauki lub w klasie I branżowej szkoły I stopnia, w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole, stawka wynosić będzie nie mniej niż 8%.
  • W drugim roku nauki lub w klasie II branżowej szkoły I stopnia, w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole, stawka wynosić będzie nie mniej niż 9%.
  • W trzecim roku nauki lub w klasie III branżowej szkoły I stopnia, w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole, stawka wynosić będzie nie mniej niż 10%.

Jeśli potrzebujesz szczegółowych wyliczeń, zapraszamy do kontaktu. Specjaliści ds. kadr i płac z Chandon Waller stale trzymają rękę na pulsie i odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.