×
Blog

Kwota wolna od podatku – zmiany w 2023

Wartość, od której w corocznym rozliczeniu podatkowym nie musimy odprowadzać podatku PIT wynosi w 2023 roku 30 000 zł – podobnie jak w 2022. Jakie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku weszły w życie w 2023 roku? Kogo dotyczą, dla kogo są korzystne i w jaki sposób można wykorzystać kwotę wolną od podatku – odpowiadamy w poniższym artykule.

Kwota wolna od podatku – dla kogo

Podstawą do wyliczania kwoty wolnej od podatku jest dochód podatnika (czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania). Przekraczając kwotę wolną od podatku należy zapłacić podatek dochodowy od kwoty powyżej limitu.

Dla kogo przewidziana jest kwota wolna od podatku?

  • Pracowników – na umowie o pracę, umowie o dzieło, umowie zlecenie (rozliczający się poprzez PIT-37),
  • Emerytów i rencistów,
  • Przedsiębiorców – rozliczających się na skali podatkowej, czyli zasadach ogólnych.

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym łącznie uzyskali dochody równe lub niższe niż wartość 30 000 zł, nie muszą odprowadzać od nich podatku. Wciąż jednak ciąży na nich obowiązek złożenia deklaracji PIT (do 2 maja 2023).

Kwota wolna od podatku – zmiany

W 2023 podatnicy mają więcej możliwości dysponowania kwotą wolną od podatku w trakcie roku:

  • choć kwota zmniejszająca podatek pozostaje taka sama (3600 zł w skali roku) – zmienia się sposób pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy. Płatnik ją odprowadza, uwzględniając 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 300 zł na miesiąc;
  • podatnik z kolei ma przy tym możliwość składania deklaracji trzem płatnikom – ale wówczas płatnicy w inny sposób odprowadzają kwotę zmniejszającą podatek (w przypadku dwóch płatników – jest to 1/24, a w przypadku trzech płatników  – 1/36 kwoty zmniejszającej podatek).
  • możliwość comiesięcznego odliczenia zaliczek zyskują też zleceniobiorcy. Mogą też złożyć oświadczenie o niepobieraniu zaliczek w danym roku podatkowym, jeśli są przekonani że nie przekroczą 30 000 zł.

Kwota wolna od podatku dla przedsiębiorców

Przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych obowiązują dwie stawki podatku:12% i 32% oraz próg podatkowy o wysokości 120 000 zł. Czy taki sposób rozliczania się jest dla nich opłacalny, zależy od indywidualnego przypadku. Korzystny jest np. wtedy, gdy przedsiębiorca uzyskuje dochód do 120 000 zł – wtedy będzie mógł skorzystać z pierwszego progu podatkowego (12%). Warto dodać, że skala podatkowa umożliwia także rozliczanie się ze współmałżonkiem.

Z kolei gdy przedsiębiorca osiągnie dochód powyżej 1 000 000 zł, nadwyżka ponad ten limit jest dodatkowo opodatkowana – w ramach tzw. daniny solidarnościowej stawką 4%.