×
Blog

IT na ryczałcie – 8,5% czy 12%?

W środowisku IT wrze. Rozliczanie się ryczałtem miało gwarantować najniższe możliwe podatki. Tymczasem okazuje się, że choć niższa stawka 8,5% nadal funkcjonuje dla wśród przedsiębiorców z branży IT, to nowe interpretacje przepisów podatkowych wprowadziły sporo zamieszania. Większość kodów PKD przypisano wyższej stawce 12%. Kiedy działalność podlega korzystniejszemu opodatkowaniu? Opodatkowanie ryczałtem 8,5% czy 12% – na czym polega różnica?

PKD a stawka ryczałtu 12%

Przepisy od 2022 roku się nie zmieniły (zob. art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Stanowią jasno, że stawce 12% podlegają usługi:

 • związane z wydawaniem:
  -pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0) – nie dotyczy gier komputerowych w trybie on-line,
  -pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  -pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3) – nie dotyczy pobierania oprogramowania w trybie on-line;
 • związane z:
  doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), 
  oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), 
  -usługami objętymi grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), 
  doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), 
  -usługami w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), 
  zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Kiedy usługi związane z oprogramowaniem podlegają niższej stawce 8,5%

Jeszcze do niedawna wystarczającą przesłanką do rozliczania się z niższą stawką 8,5% w branży IT było wykonywanie usługi niezwiązanej bezpośrednio z programowaniem i z doradztwem. Obecnie fiskus, a wraz z nim sądy, zmieniły stanowisko w interpretacji przepisów. W 2023 roku, według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) do usług rozumianych jako programowanie (a zatem podlegających opodatkowaniu na poziomie 12%) dołączyło:

 • projektowanie i rozwój technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0),
 • projektowanie, rozwój i wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych, ich komponentów i infrastruktury w chmurze,
 • projektowanie, rozwój komponentów i procedur bezpieczeństwa i nadzór wdrażanych wirtualnych sieci prywatnych i systemów komputerowych,
 • tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności, dokumentacji analityczno-projektowej, struktury serwisów sieciowych,
 • modelowanie procesów biznesowych.

Na razie w miarę stabilna i klarowna jest sytuacja podatkowa manualnych testerów oprogramowania. Tutaj co do zasady nie ma raczej wątpliwości czy 8,5% czy 12%. Choć również świadczą usługi zaklasyfikowane do PKD 62.01 i 62.02, to o stawce 8,5% decydują takie czynniki jak praca odtwórcza, niezwiązana z pisaniem kodu:

 • pomoc techniczna w zakresie IT i sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.30.0)
 • sprawdzanie i porównywanie czy funkcje i aplikacje działają zgodnie z wymogami i specyfikacją.

Rekomendacje dotyczące usług IT – 8,5% czy 12%

Jeśli jesteś programistą i wybrałeś zryczałtowany podatek dochodowy, rozliczaj się zawsze według stawki 12%.

Jeśli jesteś specjalistą IT z ds. usług rozwoju systemów, tworzenia jego dokumentacji technicznej, procedur bezpieczeństwa lub analizy działania systemu, również rekomendujemy rozliczanie się według stawki 12%.

Jeśli jesteś testerem oprogramowania, rozliczasz się według stawki 8,5%, chyba że:

 • dzielisz się swoją wiedzą techniczną i doświadczeniem,
 • tworzysz tzw. testy automatyczne,

– wówczas obowiązuje Cię już stawka 12%.

Jeśli w swojej działalności IT łączysz kilka usług, teoretycznie każdą możesz rozliczać według innej stawki. Zalecamy wtedy wysłanie wniosku o interpretację indywidualną do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) i GUS, z zapytaniem które zadania faktycznie będą objęte stawką 8,5%. Na odpowiedź czeka się ok. 2 miesiące. W Chandon Waller & Partners pomagamy w składaniu wniosków o interpretację indywidualną.

Z wszelkimi wątpliwościami zapraszamy do kontaktu.


Zachęcamy do lektury innych artykułów na naszym BLOGU. O rozliczaniu się ryczałtem (8,5% czy 12%) oraz wszelkich prawnych kwestiach można przeczytać na rządowej stronie www.