×
Blog

Fundacja rodzinna – 7 korzyści

Środowisko przedsiębiorców od dawna postulowało o utworzenie nowej formy prawnej, która w różnych aspektach chroniłaby ich rodzinne majątki. I udało się. W styczniu 2023 Sejm przyjął nową ustawę, którą z Prezydent podpisał w lutym. I tak oto właśnie zaczynają powstawać pierwsze fundacje rodzinne w Polsce. Jakie korzyści oferuje założenie fundacja rodzinna?

Ochrona majątku rodzinnego

Fundacja rodzinna umożliwia skonsolidowanie i ochronę majątku rodzinnego. To atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorstw rodzinnych, które chcą zachować kontrolę nad swoją firmą i zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo finansowe dla rodziny.

Sukcesja i przekazanie majątku za pomocą fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna może ułatwić proces sukcesji i przekazania majątku z pokolenia na pokolenie. Może to pomóc w uniknięciu konfliktów rodzinnych związanych z dziedziczeniem oraz zapewnić kontrolę nad majątkiem i jego odpowiednie zarządzanie. Co ciekawe, może też zabezpieczać majątek przed rozdysponowywaniem go przez prawowitych spadkobierców.

Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Przy stosunkowo niskim funduszu założycielskim (100 000 zł), fundacja rodzinna może uczestniczyć w obrocie gospodarczym poprzez:

  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • bycie wspólnikiem w innych spółkach
  • wynajmowanie i dzierżawienie nieruchomości i majątku nieruchomego
  • inwestowanie w papiery wartościowe
  • udzielanie pożyczek spółkom (w których jest wspólnikiem) i beneficjentom.

Ulgi podatkowe w fundacji rodzinnej

Do założenia fundacji rodzinnej zachęca korzystne opodatkowanie, podobne do estońskiego CIT. W wielkim skrócie, obowiązek zapłaty podatku CIT powstaje dopiero gdy beneficjentom są wypłacane środki. Stawka podatku CIT wynosi 15% i zależy od wysokości środków wypłaconych. Beneficjenci mogą skorzystać z pełnego zwolnienia w PIT bądź zapłacą PIT według stawki 15%.

Ponadto fundacja rodzinna zwolniona jest z podatku od:

  • przychodów z zysków kapitałowych
  • spadków i darowizn

Działalność charytatywna i odpowiedzialność społeczna

Fundacja rodzinna stanowi doskonałe narzędzie do realizacji celów charytatywnych zgodnie z przyjętymi wartościami. Można ją wykorzystać do wspierania organizacji non-profit, projektów społecznych czy inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności. Jest to również sposób na budowanie pozytywnego dziedzictwa rodzinnego.

Prywatność i dyskrecja

Fundacja rodzinna może zapewnić większą prywatność i dyskrecję w zarządzaniu majątkiem. W przeciwieństwie do innych struktur prawnych, fundacje rodzinne często umożliwiają zachowanie anonimowości w kontekście posiadania i zarządzania majątkiem, co może być ważne dla niektórych rodzin.

Ochrona przed wierzycielami

Taka forma działalności pozwoli uchronić majątek przed wierzycielami. Kapitał, który fundator wniósł do fundacji rodzinnej nie podlega windykacji. Dłużnik może więc zabezpieczyć w fundacji swoje dobra, bo nie wejdą one w skład masy upadłościowej.

Warto jednak pamiętać, że zakładanie fundacji rodzinnej wymaga starannego planowania i profesjonalnego doradztwa prawno-podatkowego, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi oraz dostosowanie struktury fundacji do konkretnych potrzeb i celów rodziny. W Chandon Waller & Partners przeprowadzimy osoby zainteresowane przez cały proces zakładania fundacji rodzinnej.


Zachęcamy do lektury innych artykułów na naszym BLOGU oraz obserwowania mediów społecznych Chandon Waller:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Youtube