×
Blog
23 lutego 2023 / Expert Chandon Waller / AktualnościInne podatki i opłatyInterpretacje podatkowe

CIT-8 – aktualizacje

Ministerstwo Finansów poinformowało o pracach nad rozporządzeniem wydłużającym termin składania CIT-8 i zapłaty podatku za 2022 rok. Przewiduje się wydłużenie go o 3 miesiące (do 30 czerwca 2023). Przesunięcie tego terminu ma dotyczyć wszystkich podatników. O czym jeszcze należy wiedzieć w kwestii CIT-8?

Co to jest CIT-8 i kto go składa

CIT-8 to nic innego jak zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty). Deklarację CIT-8 składa podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli podatnik osiągnął dochód zerowy, również jest zobowiązany do złożenia deklaracji CIT-8 tzw. „zerowej”. Do złożenia deklaracji CIT-8 zobowiązane są również organizacje pozarządowe np. stowarzyszenia i fundacje – nawet, jeśli prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Jakie aktualizacje w formularzu CIT-8

Przesunięcie terminu składania CIT-8 (z 31 marca na 30 czerwca 2023) nie jest jedyną kwestią, którą tu zaktualizowano. Formularz umożliwia również odliczenie wprowadzonych ostatnio ulg podatkowych. Można w tej deklaracji odliczyć m.in.:

 • koszty produkcji próbnej nowego produktu oraz wprowadzenia na rynek nowego produktu;
 • koszty uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów;
 • koszty uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą naukę i szkolnictwo wyższe;
 • koszty uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację;
 • nabycie udziałów (akcji) w innej spółce;
 • dokonanie pierwszej oferty publicznej;
 • wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz inne wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Można się spodziewać zmian w załącznikach do CIT-8:

 • CIT-8/O (odliczenia od dochodu i podatku, dochody wolne i zwolnione od podatku);
 • CIT/WZ (wierzytelności i zobowiązania zmniejszające lub zwiększające podstawę opodatkowania, powstałe w wyniku transakcji handlowych);
 • CIT/BR (odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową);
 • CIT/M (dotyczy podatnika minimalnego podatku dochodowego za rok podatkowy);
 • CIT/PD (wysokość przerzuconych dochodów oraz należnego podatku od przerzuconych dochodów za rok podatkowy);
 • CIT/IP (wysokość dochodu lub poniesionej straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).

CIT-8 a sprawozdanie finansowe

CIT-8 i sprawozdania finansowe są ze sobą powiązane. Co więcej, do rzetelnego sporządzenia sprawozdania konieczne jest posiadanie już wcześniej prawidłowo wyliczonego podatku dochodowego od osób prawnych, a co za tym idzie – sporządzonej deklaracji CIT-8. Mimo to, jak dotąd Ministerstwo Finansów przedłużyło termin składania tylko jednego z nich. Termin sprawozdawczy pozostaje bez zmian – upływa 31 marca 2023 r. Gdyby coś się w tej sprawie zmieniło, będziemy informować.