×
Blog
25 listopada 2021 / Expert Chandon Waller / AktualnościObrót gospodarczy

Aktualizacja danych w KRS

Każdy podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli m.in. spółka z o.o, spółka komandytowa, spółka akcyjna, jawna czy spółdzielnie mają obowiązek zgłaszać zmiany dotyczące przedsiębiorstwa, dotyczące danych rejestrowych firm tj.: adresu, danych członków zarządu, danych wspólników, przedmiotu działalności czy umowy spółki.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca wpisany do KRS ponosi odpowiedzialność za :
• Zgłoszenie do rejestru nieprawdziwych danych,
• Niezgłoszenie danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w terminie ustawowym.

Jakie są konsekwencje nie aktualizowania adresu w KRS?

Wszystkie podmioty mają prawo domniemywać prawdziwości wpisu w KRS. Problemy mogą wyniknąć z każdej niezaktualizowanej informacji, a ich konsekwencje mogą być bardzo poważne. Najczęściej są jednak związane z nie aktualnym adresem firmy.
Zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania cywilnego korespondencja od organów administracji dostarczana jest na adres wskazany w KRS, który jest uznawany za wiążący. Pisma dostarczane pod ten adres po dwukrotnym awizowaniu uważane są za doręczone.

W sytuacji kiedy nasz adres jest nieaktualny korespondencja nie będzie do nas docierać, ale zgodnie z powyższym zostanie uznana za doręczoną. Wiążę się to z tym, że sprawa toczy się dalej bez naszego faktycznego udziału a my tracimy szansę na wniesienie np. sprzeciwu i skuteczną obronę. Sąd nie będzie później brał pod uwagę argumentu, że korespondencja dotycząca sprawy wysłana została na stary adres, ponieważ przepisy jasno regulują, że dane w KRS trzeba aktualizować na bieżąco oraz co grozi za zaniechanie tego obowiązku.

Podsumowując to nasza firma poniesie odpowiedzialność za nieaktualne dane w KRS, a nie kontrahenci czy Urzędy, którzy ich użyli, ponieważ zgodnie z prawem mogą domniemywać ich prawdziwości. Aktualizacja danych w KRS zajmuje tylko chwilę, natomiast jej brak może nas kosztować zarówno dużo czasu jak i pieniędzy.

Jeśli chcesz zaktualizować dane w KRS, a nie wiesz w jaki sposób to zrobić – zgłoś się do Nas.

Nasi specjaliści wypełnią druki aktualizacyjne i pomogą przeprowadzić cały proces.