×

Zmiany w VAT w 2018 roku w pigułce

Zmiany w VAT w 2018 roku w pigułce

Zmiany dla podatników podatku od towarów i usług VAT to przede wszystkim wprowadzenie plików JPK, w ramach uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Banki będą miały obowiązek raportować fiskusowi o transakcjach na kontach przedsiębiorców, a największe firmy w Polsce będą musiały upublicznić swoje wyniki. To tylko niektóre ze zmian w VAT.

Sprawdź co dotyczy Twojej firmy!

1. Obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK

Od 1 stycznia 2018 r. każdy czynny podatnik VAT będzie obowiązany prowadzić rejestr elektroniczny w postaci ewidencji VAT sprzedaży i zakupów oraz wysyłać go co miesiąc w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) organom uprawnionym do kontroli (tj. ministrowi finansów, który przekaże dane dalej – do odpowiednich urzędów skarbowych).

Zaś od 1 lipca 2018 r. każdy z czynnych podatników VAT będzie musiał posiadać na wypadek kontroli pozostałe ewidencje w formacie JPK wymienione w ustawie, tj. rejestry księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, faktur sprzedaży, magazynu i wyciągów bankowych. Tych rejestrów nie będzie musiał jednak nigdzie wysyłać bez wezwania.

2. Split payment

Od 1 lipca 2018 r. kupujący będzie mógł zadecydować, czy przy zapłacie skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, tj. kwotę netto przeleje na zwykły rachunek sprzedawcy a równowartość podatku od towarów i usług – na rachunek VAT. Mechanizm będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i do ich części.

3. Informacje o rachunkach i przelewach – Przepisy o STIR

Banki i SKOK-i będą musiały przekazywać fiskusowi informacje o rachunkach bankowych firm oraz dzienne zestawienia transakcji na kontach (przepisy przejściowe dają instytucjom czas na przygotowanie się do tych obowiązków).

Zmiany w ordynacji podatkowej pozwolą też szefowi Krajowej Administracji Skarbowej blokować konta przedsiębiorców na 72 godziny, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy, gdy wystąpi uzasadniona obawa co do wykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika (w tym zakresie nowe przepisy ordynacji podatkowej wejdą w życie po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia).

Niezależnie od tego będą też zmiany w ustawie o VAT, które umożliwią szefowi KAS prowadzenie czarnej listy czynnych podatników VAT, czyli wykreślonych z rejestru oraz podatników przywróconych do niego.

4. Informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm

Do końca września 2018 r. po raz pierwszy upublicznione zostaną informacje o rozliczeniach z fiskusem (w latach 2012-2018) spółek, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro oraz 60 działających w Polsce podatkowych grup kapitałowych.

W ten sposób jawne staną się dane o ich przychodach, kosztach, dochodach, stratach, wysokości należnego CIT i procentowym udziale należnego podatku w zysku brutto, który firma wykazała w sprawozdaniu finansowym. Informacje będą publikowane co roku do końca września i aktualizowane co kwartał (na koniec grudnia, marca, czerwca i września).

Firmy i PGK, które uznają, że upublicznione informacje przekłamują rzeczywistość i np. nie oddają specyfiki ich działalności, będą mogły złożyć wniosek o sprostowanie. Jeśli Ministerstwo Finansów odmówi sprostowania, będzie musiało wydać w tej sprawie decyzję.