×

Kasy Fiskalne – zmiany w Polskim Ładzie

Kasy Fiskalne – zmiany w Polskim Ładzie

Polski Ład przyjęty przez Sejm 1 października 2021 r. wprowadza kilka zmian związanych z kasami fiskalnymi. Powstanie obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych w każdym miejscu gdzie działalność jest faktycznie wykonywana, wprowadzony zostanie szybszy zwrot Vat dla podatników bezgotówkowych, a urzędnicy będą mogli dokonywać nabyć sprawdzających.

Obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy posiadający kasy fiskalne mają obowiązek umożliwić klientom zapłatę za pomocą instrumentów płatniczych (takich jak np. karty płatnicze, BLIK, przelewy czy płatności mobilne) w każdym miejscu gdzie działalność jest faktycznie wykonywana.
Przepis ten nie będzie obowiązywał przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (zgodnie z ustawą z 11 marca 200 r. o podatku od towarów i usług).
Ponadto od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy stosujący kasy online przyjmujący płatności za pomocą terminala płatniczego będą musieli łączyć terminal z kasą online.

Szybszy zwrot VAT

Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 15 dni, co ma się przyczynić do popularyzacji rozliczeń bezgotówkowych. Będzie musiał jednak spełnić następujące warunki:

  • Zaewidencjonowanie minimum 80% sprzedaży (brutto) za pomocą kas online w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych (w przypadku rozliczania kwartalnego przez jeden okres) poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik będzie ubiegał się o szybszy zwrot;
  • Zaewidencjonowanie na kasach online minimum 80% (brutto) otrzymanych płatności poprzez instrumenty płatnicze w danym okresie rozliczeniowym;
  • Przez następne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres rozliczeniowy, za który podatnik występuje o zwrot, posiadał rachunek zawarty na białej liście podatników;
  • Nie można ubiegać się o zwrot, jeżeli kwota zwrotu jest większa niż dwukrotność podatku należnego od sprzedaży zaewidencjonowanej na kasach fiskalnych;
  • Sprzedaż (brutto) zaewidencjonowana na kasach online wynosiła minimum 50 tys. złotych, podatnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, składał deklaracje VAT a także stosował wyłącznie kasy online przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzające okres ubiegania się o szybszy zwrot VAT.

Nabycia sprawdzające

Nowa ustawa zakłada powstanie nowej instytucji tzw. „nabycia sprawdzającego”. Będzie ono umożliwiać zakup towarów/usług mający na celu zweryfikowanie, czy sprawdzany podatnik spełnia obowiązki wynikające z przepisów dotyczących rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz wydawania kupującemu paragonu fiskalnego.