×

Pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika, współfinansowane przez pracodawcę

Pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika, współfinansowane przez pracodawcę

Dofinansowane pakiety medyczne dla rodziny pracownika jako dochód pracownika

Pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika jeśli są współfinansowane z konta pracodawcy należy zaliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy a nie jakby mogło się wydawać do przychodów z innych źródeł członków rodziny.

Wynika to z faktu, iż umożliwienie korzystania z pakietów medycznych rodziny pracownika jest ściśle związane z jego umową o pracę z pracodawcą i warunków które on oferuje dla swoich pracowników.

W takim wypadku nie odpłatne świadczenie (po części finansowane przez firmę) otrzymuje pracownik. Przychodem będzie kwota świadczenia poniesionego przez pracodawcę na rzecz rodziny pracownika.

Administracja płac