×

ZUS na jeden rachunek bankowy od 1 stycznia 2018r

ZUS na jeden rachunek bankowy od 1 stycznia 2018r

Przelew do ZUS uproszczony do jednego przelewu.

Obecnie płatnicy składek przelewają poszczególne świadczenia (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy) na odrębne rachunki bankowe. ZUS powinien przydzielić płatnikom indywidualne nr kont do 31 grudnia 2017 roku poinformuje ich o tym za pośrednictwem poczty, lub elektronicznie (jeśli przedsiębiorca ma założone konto informacyjne na platformie ZUS).

Jeśli jednak przedsiębiorca nie dostanie informacji o indywidualnym numerze do 31 grudnia br, po jego stronie leży obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS i uzyskanie odpowiedniego numeru przed okresem płatności składek w styczniu 2018 (do 10 lub do 15 dnia miesiąca).