×

Zmiany w VAT w 2018 roku w pigułce

Zmiany w VAT w 2018 roku w pigułce

Zmiany dla podatników podatku od towarów i usług VAT to przede wszystkim wprowadzenie plików JPK, w ramach uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Banki będą miały obowiązek raportować fiskusowi o transakcjach na kontach przedsiębiorców, a największe firmy w Polsce będą musiały upublicznić swoje wyniki. To tylko niektóre ze zmian w VAT.

Sprawdź co dotyczy Twojej firmy!

1. Obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK

Od 1 stycznia 2018 r. każdy czynny podatnik VAT będzie obowiązany prowadzić rejestr elektroniczny w postaci ewidencji VAT sprzedaży i zakupów oraz wysyłać go co miesiąc w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) organom uprawnionym do kontroli (tj. ministrowi finansów, który przekaże dane dalej – do odpowiednich urzędów skarbowych).

Zaś od 1 lipca 2018 r. każdy z czynnych podatników VAT będzie musiał posiadać na wypadek kontroli pozostałe ewidencje w formacie JPK wymienione w ustawie, tj. rejestry księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, faktur sprzedaży, magazynu i wyciągów bankowych. Tych rejestrów nie będzie musiał jednak nigdzie wysyłać bez wezwania.

2. Split payment

Od 1 lipca 2018 r. kupujący będzie mógł zadecydować, czy przy zapłacie skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, tj. kwotę netto przeleje na zwykły rachunek sprzedawcy a równowartość podatku od towarów i usług – na rachunek VAT. Mechanizm będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i do ich części.

3. Informacje o rachunkach i przelewach – Przepisy o STIR

Banki i SKOK-i będą musiały przekazywać fiskusowi informacje o rachunkach bankowych firm oraz dzienne zestawienia transakcji na kontach (przepisy przejściowe dają instytucjom czas na przygotowanie się do tych obowiązków).

Zmiany w ordynacji podatkowej pozwolą też szefowi Krajowej Administracji Skarbowej blokować konta przedsiębiorców na 72 godziny, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy, gdy wystąpi uzasadniona obawa co do wykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika (w tym zakresie nowe przepisy ordynacji podatkowej wejdą w życie po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia).

Niezależnie od tego będą też zmiany w ustawie o VAT, które umożliwią szefowi KAS prowadzenie czarnej listy czynnych podatników VAT, czyli wykreślonych z rejestru oraz podatników przywróconych do niego.

4. Informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm

Do końca września 2018 r. po raz pierwszy upublicznione zostaną informacje o rozliczeniach z fiskusem (w latach 2012-2018) spółek, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro oraz 60 działających w Polsce podatkowych grup kapitałowych.

W ten sposób jawne staną się dane o ich przychodach, kosztach, dochodach, stratach, wysokości należnego CIT i procentowym udziale należnego podatku w zysku brutto, który firma wykazała w sprawozdaniu finansowym. Informacje będą publikowane co roku do końca września i aktualizowane co kwartał (na koniec grudnia, marca, czerwca i września).

Firmy i PGK, które uznają, że upublicznione informacje przekłamują rzeczywistość i np. nie oddają specyfiki ich działalności, będą mogły złożyć wniosek o sprostowanie. Jeśli Ministerstwo Finansów odmówi sprostowania, będzie musiało wydać w tej sprawie decyzję.

Odliczenie VATu od upominku dla kontrahentów

Chcąc utrzymywać dobre relacje ze swoimi kontrahentami przekazujemy im przy okazji wino bądź czekoladki. Czy możemy od prezentów odliczyć VAT?

Tak, jeśli zakupiony podarunek dla kontrahenta firmy stanowi formę reklamy, mamy prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu. Reklama jest bowiem czynnością związaną z działalnością firmy a wg art.86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług uzależnione jest od związku z czynnościami opodatkowanymi.

Bazując na interpretacji indywidualnej z dn. 18.08.2017 od zakupu alkoholu czy czekoladek jako prezentu dla kontrahentów możemy odliczyć podatek VAT. Warto wówczas sporządzić zestawienie kontrahentów jakim taki podarunek się podarowało, aby w razie kontroli nie było wątpliwości komu przekazaliśmy dany upominek i czy jest on słusznie alokowany w kosztach firmy.