×

Metoda kasowa – czyli jak opóźnić płatność podatku VAT?

Metoda kasowa – czyli jak opóźnić płatność podatku VAT?

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem opłacenia podatków, a w szczególności VATu w momencie gdy nie otrzymali jeszcze należności z tytułu wystawionych w danym okresie faktur sprzedaży swoich usług czy towarów. Próba stworzenia konkurencyjnej oferty, często wiąże się z odroczonym terminem płatności, często wydłużonym nawet do 60 dni.

Jak więc można poradzić sobie z tym problemem?

W takich sytuacjach można rozliczać VAT metodą kasową – istotą tego sposobu rozliczenia jest fakt, że VAT należny wynikający z faktur sprzedaży, staje się wymagalny dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta. Pozwala to uniknąć sytuacji, gdy stajemy przed koniecznością zapłacenia sporej kwoty VATu, a nie mamy na to środków, ponieważ oferujemy swoim kontrahentom wydłużone terminy płatności, bądź też z innych powodów kontrahenci zalegają z płatnościami.

Rozliczanie VAT metodą kasową ma jednak kilka ograniczeń i zasad, które przedsiębiorca wybierający taką opcję musi stosować.

Przede wszystkim musi spełnić jeden warunek:

Wartość sprzedaż w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła kwoty 1 200 000,00 Euro w przeliczeniu na PLN wg. kursu z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku obrotowego.

Gdy powyższy warunek jest spełniony przedsiębiorca musi stosować poniższe zasady:

  1. VAT rozlicza się kwartalnie- nie ma możliwości korzystania z metody kasowej przy miesięcznym rozliczeniu VAT. Podatnik rozlicza wtedy VAT na deklaracji VAT-7K.
  2. Na fakturach sprzedażowych przedsiębiorca musi zamieścić informację o sposobie rozliczenia VAT tj. stosować dopisek „metoda kasowa”
  3. VAT naliczony ze swoich faktur kosztowych może odliczyć dopiero w momencie uregulowania płatności
  4. Jeśli sprzedaży dokonano na rzecz osoby fizycznej ,która nie jest podatnikiem VAT czynnym, Przedsiębiorca musi rozliczyć VAT należny nie pożniej niż po 180 dniach od momentu wykonania usługi bądź dostawy towarów, nawet jeśli do tego momentu płatność nie nastąpiła

Stosowanie metody kasowej nie ma natomiast ograniczeń, jeśli do sprzedaży dochodzi pomiędzy dwoma podmiotami, które są czynnymi podatnikami VAT.

Ograniczenie jednak jest stosowane jeśli chodzi o rodzaj sprzedaży.

Metoda kasowa nie dotyczy:

  1. sprzedaży za pomocą automatów,
  2. otrzymania dotacji, subwencji lub podobnych opłat,
  3. świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów i kart,
  4. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  5. importu usług.

W jaki sposób zadeklarować metody kasowej

Sposób rozliczenia VAT metodą kasową należy zgłosić w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R. Metodą kasową możemy rozliczać się od początku rozpoczęcią działalności, ale też można przejść na metodą kasową w trakcie prowadzonej juz działalności. Należy wtedy wyżej wspomniany druk złożyć do końca miesiąca poprzedzającego okres, od którego chcemy korzystać z metody kasowej. Należy tutaj pamiętać, że metodą kasową można rozliczać się tylko kwartalnie, dlatego jeśli obecnie rozliczenia dokonywane są co miesiąc, należy dostosować termin przejścia na metodę kasową do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy.

Z metody kasowej można zrezygnować, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy w ciągu których przedsiębiorca stosował taki sposób rozliczenia VAT. Rezygnację z metody kasowej również należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym, najpóźniej w ostatnim dniu kwartału, w którym metoda była stosowana.

Metoda kasowa pozwala na terminowe regulowanie podatków, zachowanie płynności finansowej, a także możliwości oferowania swoim klientom preferencyjnych warunków dotyczących płatności.