×

Zmiany w PIT w 2018 roku w pigułce.

Zmiany w PIT w 2018 roku w pigułce.

Przy szeregu zmian w prowadzonych w 2018 roku, mających za zadanie uszczelnić system podatkowy w Polsce pojawiły się również zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewątpliwie najbardziej skorzystają na nich najmniej zarabiający. Sprawdź co dotyczy Twojej firmy.

 

1.Zmiana kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku będzie uzależniona od osiągniętych dochodów:

  • Osoby zarabiające rocznie do 8.000 zł nie zapłacą podatku,
  • W przypadku dochodów w przedziale 8 tys. zł – 13 tys. zł, kwota wolna stopniowo spada od poziomu 8 tys. zł i jest tzw. degresywna, oblicza się ją według poniższego wzoru dla poszczególnego poziomu dochodów:

1440 zł pomniejszone o kwotę obliczaną wg wzoru:

883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł

  • Osoby zarabiające powyżej 13 tys. zł, ale mniej niż 85 528 zł mogą korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3.091 zł, w praktyce oznacza to że osoba zatrudniona na stawce najniższą krajową mieści się w tym przedziale,
  • Dla podatników o dochodach w przedziale od 85 528 zł. do 127 tys. zł kwota wolna spada – do zera przy dochodzie powyżej 127 tys. zł.,

556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85528 zł) / 41472 zł

  • Osobom zarabiającym więcej niż 127 tys. zł. nie przysługuje żadna kwota wolna od podatku.

 

2.Limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców w górę

Dwukrotnie, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie podwyższono limit pozwalający na stosowanie przez twórców 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zarazem jednak będą ograniczenia, bo podwyższone koszty będą mogli stosować tylko podatnicy wymienieni w ustawie m.in. publicyści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną.

Z preferencyjnych warunków nie skorzystają:

copywriterzy, inżynierowie i projektanci, specjaliści IT (poza programistami), tłumacze, analitycy, doradcy specyficznych branż, projektanci odzieży, geodeci itd.

 

3.Opodatkowanie przychodów z najmu na nowych zasadach

Jeśli roczne przychody z najmu przekroczą kwotę 100 tys. zł, zastosowania 8,5 proc. stawki ryczałtu będzie niemożliwe. Nadwyżka przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ponad kwotę 100 tys. zł będzie opodatkowania ryczałtem w wysokości 12,5 proc.

 

4. Limit jednorazowej amortyzacji

Zwiększeniu uległa wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów z 3.500 zł do 10.000 tys. zł.

 

5. Zaliczki na podatek

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1.000 zł. Zmiana ta nie dotyczy prowadzących działalność opodatkowanych ryczałtem od przychodów