×

Rejestr BDO – kogo dotyczy? Obowiązek wpisu do końca 2019 roku.

Rejestr BDO – kogo dotyczy? Obowiązek wpisu do końca 2019 roku.

Co to jest BDO?

Według z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO jest to system teleinformatyczny z bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Baza ta została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarki odpadami.

Do kiedy należy złożyć wniosek rejestracyjny w BDO i jak to zrobić?

Do końca roku tj. do 31 grudnia podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązani do rejestracji do BDO. Podobnie firmy, które zajmują się handlem detalicznym lub hurtowym i oferują reklamówki. 

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający produkty w  opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i  elektroniczny, producenci, importerzy i  wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Mogą to być również np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.

 

Sprawdź czy musisz się zgłaszać

Złóż wniosek

Nie wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami muszą znaleźć się w Rejestrze-BDO.

Przedsiębiorcy, którz nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie muszą uzyskać wpisu do Rejestru-BDO, jeśli:

 

 • jeżeli podatnik przerzuca odpowiedzialność za odpady na rzecz jednego z wytwórców tych odpadów wykorzystujących wspólnie lokal lub na rzecz wynajmującego lokal to wówczas ewidencję powinien prowadzić podmiot, na którego odpowiedzialność została przerzucona;
 • jeżeli sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami nie są posiadaczami tych odpadów.

 

Kto może skorzystać ze zwolnienia prowadzenia ewidencji odpadów i nie podlega rejestracji BDO?

Ze zwolnienia podmiotowego z prowadzenia ewidencji odpadów mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są przedsiębiorcami i wykorzystują odpady na cele prywatne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku,
 • wytwórcy odpadów komunalnych oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji jeżeli przekażą pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania;
 • prowadzący działalność nieprofesjonalną w zakresie zbierania odpadów (m.in. przyjmowanie przez sklepy zużytych artykułów konsumpcyjnych lub zbieranie odpadów w szkołach, instytucjach lub urzędach).

Ze zwolnienia przedmiotowego mogą natomiast skorzystać podmioty w przypadku niektórych rodzajów odpadów jeżeli nie przekroczą one określonej ilości  i są to m.in.:

 • odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 100 kilogramów rocznie;
 • materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton rocznie;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie;
 • baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 5 kg;
 • inne baterie i akumulatory – 5 kg;
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton rocznie;
 • szkło – do 5 ton rocznie;
 • tworzywa sztuczne – do 5 ton;

Wykaz tych odpadów wraz z określeniem wagi znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów