×

Ile będzie kosztować Cię zatrudnienie pracownika w 2024?

Ile będzie kosztować Cię zatrudnienie pracownika w 2024?

Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2024 roku będzie wynosiło 4242 zł, zaś stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 na 27,70 zł brutto. Co to oznacza dla pracodawcy?

 

 

Wyliczenia dla minimalnego wynagrodzenia pracownika na pełnym etacie*

Koszty pracodawcy Od 1.01.2024 Od 1.07.2024
Zatrudnienie pracownika 5 174,39 zł 5 245,14 zł
Składki ZUS pracownika 911,02 923,47
Składki ZUS pracodawcy 760,59 770,99
Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 108,17 109,65
Podatek 117,00 123,00
Wpłata podstawowa na PPK pracownika 84,84 86,00
Wpłata podstawowa pracodawcy 63,63 64,50
Wynagrodzenie netto pracownika 3 129,14 3 167,53

 

Wyliczenia dla minimalnego wynagrodzenia ze względu na wymiar wymiaru etatu*

Wymiar etatu Od 1.01.2024 Koszty pracodawcy Od 1.07.2024 Koszty pracodawcy
Pełny etat 4242 zł 5 174,39 zł 4300 zł 5 245,14 zł
¾ etatu 3181,50 zł 3 880,79 zł 3225 zł 3 933,87 zł
½ etatu 2121 zł 2 587,20 zł 2150 zł 2 622,58 zł
1/3 etatu 1414 zł 1 724,79 zł 1433,33 zł 1 748,38 zł
¼ etatu 1060,50 zł 1 293,59 zł 1075 zł 1 311,30 zł

 

*Obliczenia dokonano przy następującym założeniu: Pracownik powyżej 26 roku życia, pracujący w miejscu zamieszkania, podpisał PIT-2 oraz przystąpił do PPK.

Ulga na robotyzację – informacje w pigułce

Ulgę na robotyzację wprowadzono w ramach Polskiego Ładu. Jej głównym celem jest zwiększenie produktywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Kto, kiedy, na co i pod jakimi warunkami może skorzystać z ulgi na robotyzację – o tym piszemy w poniższym artykule. Podpowiadamy też, jak zwiększyć poziom odliczenia inwestycji od podatku.

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Adresatem ulgi są podatnicy PIT lub CIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych pracowników ani branża, w której działa podatnik. Ważne jest to, aby inwestycja dotyczyła robota przemysłowego. Od 1 lutego 2023 roku obowiązuje poprawka, która zmienia zasady przyznawania ulgi na robotyzację. Nie mogą z niej skorzystać firmy, których działalność jest określona jako “szczególnie szkodliwa dla środowiska”.

Czego dotyczy ulga?

Ulga dotyczy fabrycznie nowego robota przemysłowego, czyli automatycznie sterowanego, programowalnego, wielozadaniowego urządzenia o 3 stopniach swobody. Aby spełniało ono warunki robota przemysłowego, musi:

  • posiadać właściwości manipulacyjne i lokomocyjne (do zastosowań przemysłowych);
  • cyfrowo wymieniać dane z urządzeniami sterującymi, monitorującymi i diagnostycznymi;
  • łączyć się z systemami teleinformatycznymi służącymi do projektowania produktów, zarządzania produkcją lub jej planowania;
  • podlegać monitorowaniu z użyciem czujników, kamer i innych rozwiązań;
  • być zintegrowany z innymi urządzeniami stanowiącymi część procesów produkcyjnych.

Jak działa ulga na robotyzację?

Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych związanych z:

  • zakupem robota przemysłowego,
  • jego instalacją,
  • przeszkoleniem pracowników z obsługi urządzeń,
  • nabyciem wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do uruchomienia i działania robota przemysłowego,
  • opłatami leasingowymi dotyczącymi robotów przemysłowych.

Jak długo działa ulga?

Ulga weszła w życie w 2022 roku i obowiązuje do 2026. W praktyce oznacza to, że dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

Cele ulgi na robotyzację

Inwestycja w roboty przemysłowe pociąga za sobą spore nakłady pieniężne. Odpowiedzią na takie wyzwania finansowe jest właśnie omawiana tutaj ulga na robotyzację. Skorzystanie z niej ma być szansą dla wielu przedsiębiorców na zautomatyzowanie pracy. Automatyzacja z kolei pozwala uzupełnienie braków kadrowych (zwłaszcza do ciężkich, monotonnych zadań, wykonywanych w szkodliwych warunkach). Stanowi też bufor bezpieczeństwa w takich sytuacjach jak pandemia, wysokie ryzyko wypadków czy niekorzystne dla organizmu temperatury.

Problemy w interpretacji przepisów i kontrowersje wokół ulgi

Regulacja dotycząca ulgi jest wewnętrznie sprzeczna i narosły wokół niej liczne kontrowersje. Koszty nabycia środków trwałych co do zasady nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – kosztami takimi są bowiem jedynie odpisy amortyzacyjne. W świetle przepisów wcale nie jest takie jasne, czy od podstawy opodatkowania można odliczyć jednorazowo 50% kosztów nabycia robota, czy ulga jednak dotyczy wyłącznie odpisów amortyzacyjnych.

Warto tutaj dodać, że stawki amortyzacyjne dla robotów przemysłowych (18%) oraz innych urządzeń (zwykle 10% lub 14%) są niewystarczające dla pełnego zamortyzowania środków trwałych nabytych w okresie obowiązywania ulgi (tj. do 2026 r.). Co więcej, gdy wydatki będą poniesione w połowie bądź pod koniec okresu obowiązywania ulgi, poziom odliczenia poniesionych kosztów będzie jeszcze niższy.

Jak zwiększyć poziom odliczenia inwestycji od podatku?

W określonych sytuacjach podatnicy CIT i PT mogą wybrać metodę amortyzacji – liniową lub degresywną. Jeśli nabycie środka trwałego (jakim jest robot przemysłowy) nastąpi bliżej 2026 roku, warto wybrać tę drugą metodę (degresywną). W wymierny sposób wpłynie to na wysokość odpisów amortyzacyjnych w pierwszych latach eksploatacji środka trwałego.

Z kolei jeśli środki trwałe będą eksploatowane intensywniej niż przewidują to normy lub ich użytkowanie wymaga szczególnych umiejętności technicznych – wówczas można zastosować stawkę amortyzacyjną powiększoną o współczynnik 1,4.