×

Split Payment – jak korzystać ze środków na koncie VAT, jak zapłacić fakturę?

Split Payment – jak korzystać ze środków na koncie VAT, jak zapłacić fakturę?

Od 1 lipca 2018 weszły w życie zmiany dotyczące split payment – inaczej mówiąc mechanizmu podzielonej płatności. Ideą mechanizmu podzielonej płatności jest stworzenie osobnych rachunków bankowych służących do rozliczania VAT.

Banki utworzyły takie rachunki automatycznie do każdego konta firmowego (split payment, skierowany jest jedynie do transakcji pomiędzy dwoma firmami i nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej). W praktyce mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że należność za fakturę przelewamy na dwa rachunki bankowe: kwotę netto z faktury przekazujemy na rachunek bankowy kontrahenta, a kwotę VAT na jego rachunek VAT. W banku, gdy chcemy wysłać przelew pojawia się pole wyboru, gdzie należy zdecydować, czy przelew ma być standardowy, czyli podajemy dane kontrahenta, numer rachunku bankowego, opis i kwotę, czy chcemy skorzystać z zapłaty zgodnej ze split payment.

Jak zapłacić używając mechanizmu podzielonej płatności w praktyce?

W przypadku wyboru podzielonej płatności przelew wygląda następująco (przykładowy przelew z losowo wybranego banku).

Jak widać na powyższym przykładzie, nie trzeba posiadać środków na swoim rachunku bankowym VAT żeby skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Środki zostaną pobrane z tego samego rachunku, co kwota netto faktury, ale u dostawcy środki pieniężne trafią w odpowiednio podanych kwotach na podany w przelewie rachunek bankowy oraz powiązany z nim rachunek VAT. Nie ma konieczności podawania numeru rachunku VAT odbiorcy, gdyż środki wskazane, jako zapłata VAT będą automatycznie kierowane na ten rachunek bankowy u odbiorcy. W z związku z powyższym nie ma potrzeby podawania numeru rachunku VAT na wystawianych fakturach VAT.

Warto także wiedzieć, że jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji jesteśmy zmuszeni zrezygnować ze zbiorczych przelewów. Zapłatę za każdą fakturę należy potraktować, jako osobną transakcję. Niektóre banki, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów stworzyły narzędzie polegające na tworzeniu pakietów przelewów. Niestety jest to kwestia indywidualna banku, dlatego należy dopytać o tę możliwość w banku, w którym założony został rachunek przedsiębiorstwa.

Mechanizmu płatności podzielonej nie można stosować do zapłat na podstawie faktur pro forma, lub przedpłat bez wystawionych faktur zaliczkowych. Aby dokonać tego typu płatności należy posiadać fakturę VAT lub fakturę zaliczkową VAT.

Jak korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Środki zgromadzone na rachunku bankowym VAT są własnością przedsiębiorcy, jednak korzystanie z nich jest ograniczone. Można nimi zapłacić zobowiązania do Urzędu Skarbowego lub pobrać z niego środki do zapłaty VAT-u od faktury zakupu (nie można wykorzystywać tych środków do zapłaty choćby części wartości netto faktury).

W przypadku zgromadzenia dużej ilości środków na rachunku VAT można je „uwolnić”, czyli przelać na konto bankowe prowadzone dla celów działalności gospodarczej, ale tylko i wyłącznie za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego wydawaną do 60 dni od daty otrzymania wniosku od podatnika.

Na dzień dzisiejszy mechanizm płatności podzielonej jest dobrowolny, dlatego warto znać konsekwencje wyboru tej formy płatności. Główną wadą, jest fakt zablokowania części środków pieniężnych przedsiębiorstwa na rachunku VAT, dodatkowo dochodzi kwestia pojedynczych przelewów za faktury.

Wśród korzyści wprowadzenia split payment wymienić można:

  • możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty VAT w terminie 25 dni, pod warunkiem, że będzie to zwrot na rachunek VAT,
  • uniknięcie sankcji podatkowych, czy podwyższonych odsetek od zaległości z tytułu VAT.