×

NOWE KASY FISKALNE ON-LINE DLA KOGO?

NOWE KASY FISKALNE ON-LINE DLA KOGO?

Ostatnio podpisana przez Prezydenta ustawa o kasach fiskalnych online obliguje każdego przedsiębiorcę, który sprzedaje towar lub usługę osobom nieprowadzącym swojej działalności gospodarczej zobowiązany będzie do wdrożenia kasy fiskalnej online. Jakie są terminy obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych online i kto będzie podlegał temu obowiązkowi? Co stanie się ze starą kasą? Jakie dane znajdą się w CRK i jaki cel mają te zmiany? Sprawdź!

 

Najszybciej, bo już w styczniu 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązane posiadać warsztaty samochodowe, które świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, jak również sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

Od lipca 2020 do rejestracji na kasach fiskalnych online będą zobowiązane hotele, pensjonaty oraz branża gastronomiczna, które stale lub sezonowo świadczą usługi w zakresie wyżywienia, stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Będzie dotyczyło to również podmiotów, które zajmują się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Rok dłużej niż właściciele warsztatów samochodowych, bo dopiero w styczniu 2021 roku wprowadzenie kas fiskalnych online stanie się również obowiązkiem fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, budowlańców i siłowni.

31 grudnia 2022 roku skończy się okres przejściowy i już od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych zobowiązani będą wymienić kasy.

CZĘŚCIOWA REFUNDACJA WYMIANY STARYCH KAS FISKALNYCH NA NOWE

Z doniesień Ministerstwa Finansów wynika,że koszt wymiany kas fiskalnych będzie częściowo refundowany. Projektem rozporządzenia Ministra Finansów stanowi, że ulga w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących utrzyma się na poziomie 90% wartości netto kasy, jednakże nie więcej niż 700 zł.

W projekcie rozporządzenia pojawiła się również propozycja uproszczenia zasad odliczenia ulgi, tak by w sytuacji, gdy podatek należny jest niewystarczający, przedsiębiorca nie musiał przenosić ulgi na kolejne okresy, a mógł jednorazowo wykazać ją w deklaracji VAT.

Dane, które znajdą się w Centralnym Repozytorium Kas to głównie dane z paragonów czyli co, kiedy i za ile zostało sprzedane, a także dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących,mających znaczenie znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym informacje na temat fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych.

JAKI JEST GŁÓWNY CEL ZMIAN?

Nowelizacja ustawy o VAT dotycząca kas fiskalnych online jest tematem wywołującym wiele obaw oraz wątpliwości u właścicieli przedsiębiorstw. Musimy jednak pamiętać, że wprowadzenie tych zmian ma na celu poprawienie kondycji finansowej państwa, a także wykrywanie i ograniczanie oszustw podatkoywch.

Wprowadzenie nowych przepisów, które dotyczą rejestrowania podatników sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych ma na celu uszczelnienie i walkę z luką w VAT,większa akceptacja płatności bezgotówkowych, zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego i paragonów elektronicznych. Wprowadzony zostanie także nowy standard protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych, które wchodzą do eksploatacji. Będzie także możliwość szybkiego wycofania z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

Aspekt dotyczący wprowadzenia kas fiskalnych online będzie uregulowany w znowelizowanej ustawie o podatku VAT, a także w  rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 maja 2019 roku.

Nie oznacza to jednak, że od tego momentu wszyscy podatnicy będą mieli obowiązek zakupu kas fiskalnych online i ewidencjonowania na nich sprzedaży, bo on wprowadzany stopniowo dla danych grup przedsiębiorców.