×

Wymiar czasu pracy w 2022 r. – dni wolne w 2022 r.

Wymiar czasu pracy w 2022 r. – dni wolne w 2022 r.

Wraz ze zbliżającym się końcem roku 2021 r. czas na planowanie urlopów. Sprawdź jak kształtują się w 2022 roku długie weekendy i dni wolne od pracy.

 

W 2021 r. liczba dni roboczych wyniosła 252. Jak obliczyć ile wyniesie w przyszłym roku?

W art. 129 §1 Kodeksu Pracy, który reguluje wymiar czasu pracy, jest napisane, że „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”. Czas pracy obowiązujący pracownika oblicza się ( zgodnie z art. 130 § 1-3 Kodeksu Pracy) :

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
  • Ponad to każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny w tygodniu, co obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Zgodnie z powyższym osoby pracujące od poniedziałku do piątku , dla których sobota jest dniem wolnym od pracy, przepracują w 2022 r. 251 dni (co daje 2008 godzin), czyli o jeden dzień mniej niż w 2021 r.  Liczba dni wolnych od pracy wyniesie 114.

 

Święta przypadające na inny dzień niż niedziela, które obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin :

Miesiąc Święto
Styczeń 1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

Kwiecień 18 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy
Maj 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja
Czerwiec 16 czerwca- Boże Ciało
Sierpień 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Listopad 1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Grudzień 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia