×

Urlop macierzyński a założenie działalności gospodarczej

Urlop macierzyński a założenie działalności gospodarczej

Urlop macierzyński to czas, który kobiety poświęcają przede wszystkim rodzinie i opiece nad dzieckiem. Jeżeli jest taka możliwość, warto wykorzystać ten okres również na rozwój zawodowy.

Założenie i prowadzenie działalności podczas urlopu macierzyńskiego w pigułce.

 

Przebywając na urlopie macierzyńskim przysługującym np. z tytułu umowy o pracę można zarejestrować działalność gospodarczą. W ten sposób kobiety, które nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej podczas urlopu macierzyńskiego mogą pozyskać dodatkowe przychody. Kobieta pobierająca zasiłek macierzyński i jednocześnie wykonująca czynności w ramach działalności gospodarczej zobowiązana jest do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej firmy. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są wówczas z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS- u.

Ważne!

Założenie firmy nie powoduje utraty zasiłku macierzyńskiego.

 

W przypadku, gdyby prowadzenie firmy okazało się zbyt dużym obciążeniem dla młodej mamy lub biznes nie generowałby oczekiwanych zysków, w każdym momencie można zawiesić lub zlikwidować działalność. Podczas zawieszenia firmy za pełne miesiące nie opłaca się żadnych składek na ubezpieczenia.

 

Czy w ciąży można założyć firmę?

Warto wiedzieć, że nie ma również żadnych przeciwwskazań, aby kobieta w ciąży zarejestrowała własną działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności jest wolne dla każdego na równych prawach.

Dodatkową korzyścią może być uzyskanie po urodzeniu dziecka zasiłku z macierzyńskiego z tytułu prowadzonej firmy. Wysokość świadczenia zależna jest od zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolnej składki chorobowej.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi odpowiednio

  • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (preferencyjny ZUS) – 630,00 zł w 2018 roku;
  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok (duży ZUS) – 2 665,80 zł w 2018 roku.

Uwaga!

Przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.