×

NOWY REJESTR PODATNIKÓW VAT I OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA NR RACHUNKU FIRMOWEGO DO US

NOWY REJESTR PODATNIKÓW VAT I OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA NR RACHUNKU FIRMOWEGO DO US

Centralny Rejestr Faktur powstanie na bazie nowych plików JPK_VAT. Jego podstawową funkcją jest możliwość przeprowadzania analizy i kontroli prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT, a następnie eliminacja ewentualnych nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

 

Oprócz danych z deklaracji podatników, będą rejestrowane również numery rachunków bankowych każdego podmiotu, które są zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

Z dniem 1. Stycznia 2020 dokonując przelewu, którego wartość przekracza 15 000 złotych, konieczne będzie sprawdzenie danych uwidocznionych w rejestrze i dokonanie płatności na rachunek bankowy kontrahenta, który jest ujawniony w CRF.

Co w sytuacji kiedy opłacimy fakturę na nie zgłoszone do rejestru konto?

W przypadku chęci dokonania płatności na konto inne niż to znajdujące się w rejestrze, konieczne będzie pisemne zawiadomienie o tym naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 3 dni od daty przelewu.

W przypadku braku zawiadomienia o tym naczelnika Urzędu Skarbowego utracimy prawo do zaliczenia takiej transakcji w koszty uzyskania przychodów.

Pilne!

W związku z uruchomieniem ww rejestru konieczne jest skontrolowanie aktualności zgłoszonych w Urzędzie Skarbowym danych i dokonanie ewentualnych zmian. W przeciwnym wypadku, gdy dane okażą się nieaktualne po styczniu 2020 roku możemy spodziewać się problemów lub opóźnień w przepływie środków firmowych.