×

Biuro rachunkowe

Fundacje i Stowarzyszenia

Chandon Waller & Partners w ramach profesjonalnej obsługi księgowej podmiotów rozliczających się przy pomocy pełnej księgowości szczególną uwagę poświęca organizacjom pozarządowym działającym w formie stowarzyszeń oraz fundacji.

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić księgowość, nawet wtedy, gdy jedyny ich przychód to składki członkowskie. Właściwym celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń finansowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów, której efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji. Księgowość w organizacji pozarządowej, to księgowość pełna, czyli prowadzona za pomocą ksiąg handlowych, według ustalonego planu kont.

W ramach obsługi podmiotów działających według prawa handlowego proponujemy skuteczne i nowatorskie rozwiązania technologiczne, zapewniając jednocześnie indywidualne podejście do zagadnień związanych z obsługą każdego z Klientów. Dzięki wykorzystaniu zaplecza informatycznego nasi klienci zyskują pełen dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia współpracę i gwarantuje zapewnienie szybkiej oraz sprawnej komunikacji. Bazując na modelowanych raportach finansowych, zapewniamy szczegółową stymulację kosztów oraz przychodów, a także optymalizację podatkową. Chandon Waller & Partners wykorzystuje zaplecze informatyczne, które w systemie online dostarcza informacji odnośnie najważniejszych wskaźników finansowo-controllingowych, dzięki czemu możliwe jest szybkie reagowanie na wszelkie turbulencje rynkowe oraz przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom między innymi ze strony konkurencji.

Kompleksowe usługi w ramach pełnej księgowości obejmują m.in:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyznaczenie wyniku finansowego
  • Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne NIP-2 Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne VAT-R
  • Wysyłka deklaracji podatkowych do US za pomocą podpisu elektronicznego
  • Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzany comiesięcznie lub na konkretne zapotrzebowanie
  • Zestawienie obrotów i sald – „obrotówka” sporządzana comiesięcznie lub na konkretne zapotrzebowanie
  • Ewidencje dla celów podatku VAT Kalkulacja dla celów podatku dochodowego CIT
  • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Ewidencje wyposażenia
  • Wsparcie w przypadku kontroli
  • Przygotowanie dokumentacji do rejestracji podmiotu gospodarczego ( w tym w KRS, GUS, US, ZUS)

 

Więcej informacji na temat księgowości fundacji i stowarzyszeń można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Zainteresowała Cię oferta Fundacje i Stowarzyszenia?