×

Rozliczanie handlu kryptowalutami na gruncie PCC i VAT cz.1

Rozliczanie handlu kryptowalutami na gruncie PCC i VAT cz.1

Coraz bardziej popularne inwestowanie w kryptowaluty niesie za sobą również wiele zapytań jak prawidłowo roliczyć podatki z tytuły nabycia, wymiany i sprzedaży kruptowalut?

Stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej, Sądów i Ministerstwa Finansów w tej sprawie zmieniały się już wielokrotnie, dlatego Ministerstrwo Finansów zdecydowało się zabrać oficjalne stanowisko, w związku z czym na swojej stronie internetowej umieściło biuletyn informacyjny, z którego wynika, jak należy rozliczyć podatki z tytułu nabycia, wymiany i sprzedaży kryptowalut. Poniżej postaramy się podsumować krótko te informacje.

Obrót kryptowalutami przez osoby fizyczne dotyczy trzech podatków:

  • Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
  • Podatku od towarów i usług (VAT)
  • Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Poniżej omówimy dwa podatki PCC i VAT:

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Zgodnie z biuletynem Ministerstwa Finansów umowa sprzedaży oraz zamiana kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego.

Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności. Wyjątek stanowi umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta podatkiem VAT – w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Jednak miesiąc temu (tj. 12 lipca 2018) r., opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, które zmienia dotychczasowe stanowisko Ministerstwa Finansów. Podsumowując ww. rozporządzenie zwolnione z zapłaty podatku PCC będą umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonane od dnia 13 lipca 2018 (wejście w życie przepisów) do dnia 30 czerwca 2019 r.


Podatek od towarów i usług (VAT)

Działalność w zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. kryptowalutę. Oznacza to, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje w momencie sprzedaży/wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, jak również w momencie wymiany jednej kryptowaluty na inną.

Podstawą opodatkowania jest otrzymane wynagrodzenie (zarówno w zakresie kupna/sprzedaży za walutę tradycyjną, jak i za inną kryptowalutę) wyrażone w złotówkach (PLN).

Jak rozliczyć podatek dochodowy PIT w odniesieniu do handlu kryptowalumai? Odpowiedź już niebawem na naszym blogu!